Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Slam på åkermark blir ett förorenat kretslopp”

Publicerad: 6 oktober 2014, 13:01

REPLIK Företrädare för Läkare för miljön svarar på en replik från Svenskt vatten. Detta inlägg får avsluta denna debatt.


Anders Finnson är ansvarig för Revaq, ett certifieringsinstrument för reningsverk inom Svenskt Vatten som är branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige. Man har förtjänstfullt insett att tillförseln av miljögifter till reningsverken måste stoppas vid källan, till exempel i våra toaletter och badrum. Under tiden har man infört ett system för certifiering av avloppsslam med bland annat gränser för innehållet av  prioriterade spårämnen  som kadmium, silver och antimon.

Av drygt 460 reningsverk var endast 38 anslutna 2012, och sedan dess har bara ytterligare ett tillkommit. Med den takten torde det ta decennier innan alla är anslutna. Det är alldeles för långsamt om dessa reningsverk dessutom uppströms ska hindra utsläpp av alla miljö- och hälsohotande ämnen.

Finnson menar sig dela vår uppfattning om försiktighet. Nej, vår uppfattning är att vi måste vara mycket mer försiktiga än vad Finnson ger uttryck för i sitt debattinlägg.

Att produktionen av kemikalier förväntas öka 3,5 procent årligen fram till 2030 och att kunskaperna om dessa kemikaliers miljö- och hälsofarliga egenskaper generellt är mycket bristfälliga nämner han inte. Inte med ett ord bemöter han vår oro för nya komplexa hälsohot som hormonstörande ämnen eller nanopartiklar. Inte finns sådant att läsa om i Revaqs årsredovisning heller.

I stället för han in begreppet  kretslopp  på ett oseriöst sätt. Ett kretslopp kan vara förorenat av tillverkade ämnen eller bara innehålla sådant som finns naturligt. Genom att lägga slam innehållande metaller, läkemedel, nanopartiklar, hormonstörande ämnen och annat, på våra matproducerande åkrar förs dessa ämnen in i kretsloppet. När vi äter maten får vi i oss ämnena som sedan, via reningsverken, återgår till åkermarken.

Självklart ska uppströmsarbetet fortgå oavsett slamproblematiken. Den dag då Revaq och Svenskt Vatten har alla reningsverk anslutna och uppströmsvattnet är fritt från allt det som nu hotar hälsa och natur, då kanske …

Men till dess kan inte slamspridning tillåtas. Satsa i stället på slamförbränning som förstör de organiska miljögifterna men ger fosfor i växttillgänglig form.

Som alla andra beslut i samhället måste återförande av fosfor till åkermark via slamspridning baseras på en värdering av risk och nytta. Som läkare värderar vi helt enkelt risken annorlunda än representanter för branschorganisationen.

Relaterat material

deb”Vi behöver använda mer slam i kretsloppet”

Deb”Avloppsslam kan hota hälsan”

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev