Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Släng startdatumet - låt oss enas om kundval

Publicerad: 15 augusti 2007, 05:00

Precis som i Halland är vi villiga att kompromissa fram en blocköverskridande överenskommelse, skriver tre socialdemokratiska politiker i Stockholm.


Nyligen avslutade Delegationen för mångfald inom vård och omsorg sitt arbete. Delegationen, som tillsattes av den förra regeringen, visar att små privata vårdgivare och personalkooperativ får allt svårare att klara sig i konkurrensen med stora vårdbolag.

En av delegationens mest spännande tankar är därför att lämna upphandling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling, som arbetsmetod och i stället låta resurserna följa den enskilde brukarens fria val, så kallat kundval. Det skulle ge de små fristående vårdgivarna och kooperativen rimligare chanser.

Den stora poängen med kundval är valfriheten för patienterna.

Redan i dag råder formellt fritt vårdval inom primärvården, men ersättningssystemen är inte direkt knutna till patientens val. Alltför ofta möts en medborgare som vill byta doktor av beskedet att hon eller han  måste  söka sig till en bestämd vårdcentral. Med kundval ges ekonomiska incitament bakom det fria valet.

Hittills har kundval mest förknippats med borgerliga partiers retorik. Men kundval bär i sig självt knappast några partipolitiska förtecken. Socialdemokrater bör akta sig för att konstruera något slags ideologiskt motstånd till kundval inom vård och omsorg. Det man i så fall angriper är bara ett verktyg som kan användas i helt olika syften beroende på politiska ambitioner.

Ett par socialdemokratiskt styrda kommuner har infört kundval inom äldreomsorgen och den kundvals­modell som vid årsskiftet infördes i Landstinget Halland har beslutats i enighet över blockgränsen.

En annan sak är emellertid att man ska veta vad man gör. Ekonomiska styrmedel är väldigt starka inom hälso- och sjukvården. Därför måste man hantera styrsystemen med både kunskap och kompetens och också med en viss försiktighet.

Det bör man hålla i minnet när den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting nu deklarerar att en kundvalsmodell ska införas i hela närsjukvården från och med den 1 januari 2008.
 Förslaget är omvälvande och innehåller ett antal risker, men är i grunden intressant. På samma sätt som i Halland är vi därför villiga att kompromissa fram en blocköverskridande överenskommelse som skulle kunna hålla över mandatperioderna.

Som socialdemokrater har vi några centrala utgångspunkter för konstruktionen av ett kundvalssystem.

För det första: Bygg vidare på det sociala index som i dag kompenserar socioekonomiskt utsatta områden med högre ohälsotal. Det handlar om huruvida pengen per patient ska ta hänsyn till den eftersatta folkhälsan i Tensta eller om de relativt friska hemma i Filippa Reinfeldts Täby ska bli vinnare på Tensta­bornas bekostnad.

För det andra: Auktorisationen av vårdgivare bör förenas med vissa krav på var varje vårdverksamhet ska lokaliseras. En helt fri etablering skapar vinnare och förlorare och där vissa geografiska områden riskerar att bli utan en väl fungerande vård. När den borgerliga regeringen 1993 införde fri etablering för läkare på en nationell taxa blev resultatet en kraftig överetablering på det välbärgade Östermalm och inga nya läkare till förorter eller landsbygd.

För det tredje: För att valfri­heten ska bli verklig krävs ett visst överutbud. Det viktiga är att förena detta förhållande med en fungerande kostnadskontroll. Vi kan inte åter öppna fördämningsluckorna för de skenande underskott som präglade sjukvården under moderaten Ralph Lédels dagar vid makten.

För det fjärde: Verklig valfrihet förutsätter tillgång till full information. Data om medicinsk kvalitet och väntetider måste finnas lätt tillgängligt för medborgarna. Det kräver i sin tur att robusta modeller för kvalitetsjämförelser utvecklas.

För det femte: Begränsa inte valfriheten för patienten till att enbart omfatta husläkare. För patienter med en kronisk sjukdom utgör ofta den­nes specialistläkare ett naturligt val som fast läkarkontakt även för vanligare sjukdomar och åkommor.

Vi tror att såväl medborgare, patienter och alla som arbetar inom hälso- och sjukvården skulle uppskatta mer av breda politiska lösningar. Vi öppnar dörren för detta!

Låt oss sitta ner och diskutera kundval i närsjukvården. Släng startdatumet den 1 januari 2008
 i papperskorgen och låt oss i stället mer förbehållslöst försöka komma överens. Det kanske tar ytterligare någon tid, men det vore det väl värt.

Ingela Nylund Watz, Dag Larsson, Inger Ros

Ingela Nylund Watz, Dag Larsson, Inger Ros
är samtliga landstingsledamöter (s) i Stockholms läns landsting.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev