Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Släpp in läkare från utländska skolor

Publicerad: 9 mars 2012, 13:18

Landstingen som den största enskilda arbetsgivaren för sjukvårdspersonal är inställd på att ta hand om dem som läser till läkare i Sverige, men dagens realitet är helt annorlunda.


Av de cirka 10 000 personer som är under läkarutbildning, läser cirka 2 900 utomlands. Kan vi göra något för att ta hand om dem och även kvalitetssäkra deras kunskaper och underlätta en snabb integrering i den svenska sjukvården?

Antalet läkare i Sverige har ökat från cirka 7 000 år 1970 till 37 000 år 2011. Trots den kraftiga ökningen av antalet aktiva läkare är efterfrågan på läkare större än tillgången.

Många av dem som inte har lyckats komma in på läkarutbildningen i Sverige söker alternativa vägar. I dag studerar var tredje svensk utomlands, men förvånande nog saknas planering för  den stora grupp som säkert vill komma tillbaka till Sverige.

Med tanke på framtida läkarförsörjning och kvalitetssäkring av utbildningen tog Landstinget Västmanland under våren 2011 kontakt med det medicinska universitetet i Wroclaw i Polen, där det just nu finns 185 svenskar som läser medicin. Vi har upprättat regelbundna kontakter med universitetsledningen för att förhöra oss om utbildningsprogram och kvalitet och tillhandahålla praktikplatser under sommaren.

Efter ett snabbt beslut från landstingsledningen och en provisorisk lösning av komplicerade försäkringsfrågor, har sex svenskar som läser medicin i Wroc­law genomfört sina praktikveckor i Västerås. Det har visat sig att samtliga var utomordentligt väl förberedda teoretiskt, men saknade praktiska kunskaper, vilket de har tagit igen snabbt på plats i Västerås. Handledare och övrig personal som har arbetat med studenterna upplevde arbetet med dem som enbart positivt.
Sedan tolv år tillbaka bedriver sjukhuset i Västerås den kliniska undervisningen för medicine studerande från Uppsala och därför fanns det möjlighet att jämföra de båda grupperna. Det visade sig att det inte fanns någon skillnad när det gäller kunskaper, möjligen att det var något bättre bland dem som läser i Polen.

De studenter som genomgått praktik i Västerås fick skriva ner sina intryck. Här är ett exempel på en synpunkt:  Det kändes väldigt bra och viktigt att få sådan positiv respons på mina studier i Polen. Att det faktiskt finns de som inser att vi är en resurs och är villiga att se till att vi får bra praktikplaceringar under studietiden och i och med det har möjlighet att komma hem och inte ligga allt för långt efter kliniskt. Det var också bra att få våra kunskaper jämförda med de svenska studenternas.

Vi ser att det är en stor samhällsvinst och ett privilegium för oss inom den västmanländska sjukvården att fortsätta denna verksamhet och vi rekommenderar å det varmaste att tillhandahålla praktikplatser för de svenskar som läser medicin i utlandet, knyta kontakt med dem och bygga upp ett nätverk för en framtida anställning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev