onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Slopa remisser och öka nöjdheten”

Korta väntetiden för patienter som väntar på ett besök inom specialistvården genom att införa ett trepartsmöte med specialistläkaren på distans, föreslår Lena Östholm Munkberg (MP). (4 kommentarer)

Publicerad: 15 december 2021, 04:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lena Östholm Munkberg (MP), ledamot i regionfullmäktige i Region Skåne.


Ämnen i artikeln:

Region SkånePrimärvårdDigital vård

Väntetiderna i vården är ett av nutidens stora problem. Med nytänkande kan patienternas lidande minska, deras inflytande öka och väntetiderna kortas.

I den nära sjukvården är kontinuiteten och den fasta läkaren viktiga. En fast läkare, en läkare på vårdcentralen som följer patienten över tid, skapar trygghet.

Läs mer: Efter pandemin: Vårdbesök på distans ”det nya normala” 

Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter inom sjukvården, exempelvis genom att man kan boka videomöten med läkare på distans. Denna utveckling skapar en organisation med en helt ny flexibilitet. I dag är det möjligt för specialistvårdens läkare att delta vid digitala videomöten på vårdcentralen. 

Genom att den samlade kompetensen används kan mycket lösas. Vårdcentralens läkare inom primärvården har ofta olika kompetenser, de kan vara nya ST-läkare eller allmänspecialister med lång erfarenhet. Genom att använda läkare med lång erfarenhet som rådgivande, senior advisor, med tid för frågor så skapar man en trygghet både för vårdcentralens sjuksköterskor och för övriga läkare. 

Vid patientens besök hos läkaren på vårdcentralen kan ett videomöte med specialistvårdens läkare vara lösningen. Ett trepartsmöte mellan vårdcentralens läkare, patienten och specialistvårdens läkare kan vara framtidens lösning. Vid detta möte ges patienten en ökad möjlighet att vara delaktig i sin vård, många resor till specialistläkare kan undvikas och väntetiden till specialistvården kortas eller helt enkelt försvinna. 

I Borgholm används specialistläkare från ortopedkliniken på distans genom trepartssamtal med berörda läkare och patienten. Detta har bidragit till att cirka 75 procent av alla remisser har kunnat undvikas och patienternas problem lösas genom kortare väntetider och genom att de inte behöver åka fram och tillbaka till specialistvården. 

Med detta arbetssätt har patienterna blivit mer nöjda, arbetet på vårdcentralen blivit smidigare, arbetsglädjen ökat, och samarbetet mellan olika yrkesroller och primärvården och specialistvården har förbättrats. Det framgår exempelvis av en artikel i Läkartidningen 14 juli.

Pandemin har bidragit till att digitaliseringen har tagit ett stort kliv. Det är nu sjukvårdens uppgift att dra nytta av erfarenheterna. Enligt Socialstyrelsen är det väntetiderna på operation eller andra behandlingar som ökat mest, främst inom ortopedin, allmänkirurgin och ögonsjukvården. Ska vi både minska vårdköerna och samtidigt undvika att nya köer bildas behövs nya arbetssätt. Den samlade kompetensen inom primärvården och inom specialistvården behöver nyttjas bättre.

Socialstyrelsen rapporterar den 11 maj 2021 om färre operationer och längre väntetider under pandemins första och andra våg. Under pandemins två första vågor har 14 procent , omkring 290 400, färre första besök i specialistvården genomförts i Sverige. Nedgången syns inom alla specialiteter och i år var antalet som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar på ett första besök till läkare i specialistvården omkring 91 800 patienter. 

I september 2021 var enligt Väntetider i vården, en statistikdatabas för Sveriges Regioner och Kommuner, SKR, andelen skånska patienter som väntat på sitt första besök till en läkare i specialistvården under mer än 90 dagar 29 procent, till en ortoped 25 procent, till en kardiolog 47 procent och till en neurolog 25 procent. Medelväntetiden till en läkare inom specialistvården var 85 dagar i september 2021. Dessa väntetider är inte rimliga.

Miljöpartiet vill korta väntetiden för de skånska patienter som väntar på ett besök hos läkare inom specialistvården genom att införa ett trepartsmöte med specialistläkaren på distans. 

Vi har lämnat in en motion till regionfullmäktige om ett införande och är övertygade om att förutsättningarna för en god vård nära patienten ökar med läkare inom specialistvården som primärvårdens förlängda arm.

Lena Östholm Munkberg (MP), ledamot i regionfullmäktige i Region Skåne

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2021-12-20

Om Lena Östholm skulle gå bredvid en allmänläkare under en dag (vilket hon inte får på grund av sekretess) hade förslaget omgående dragits tillbaka. Förslaget saknar helt verklighetsförankring och skulle sluka arbetstid både för primärvård och specialistvård. Fysiska möten är helt nödvändiga för (att använda sig av det hos tjänstemän så populära ordet) patientsäkerheten. Förslaget är synnerligen opassande i Skåne som är ett kompakt landskap med väl utvecklad infrastruktur där du som patient snabbt kan transportera dig via kollektivtrafik. Och ja, du måste anpassa dig till sjukvårdens möjlighet till tid för bedömning. Frissan eller mötet med din kompis får du som patient avboka. Patienter är patienter. Inte kunder. 

Allmänläkare i Skåne

 

2021-12-16

Resonemanget tager inte upp hur lång tid specialisten i ortopedi använder. Ej heller om den undersökning allmänläkaren har gjort är lika noggrann som den skulle bli vid fysiskt möte med ortopeden. Min erfarenhet av flera år med Telemedicin är att det tager klart längre tid för bägge inblandade läkare och inte blir av riktigt samma kvalitet som vid fysiskt möte med en specialist . Det har säkert ett undervisningsvärde för allmänläkaren.  Kan definitivt vara av stort värde för patienten vid långt avstånd och patienter som har svårt resa men det tager mer resurser av läkaretid och kapar därmed knappast köer totalt sett. 

Mats E Nilsson ÖNH-öl, pensionist

 

2021-12-15

Under flera år har diskussionen varit att resurser behöver flyttas från specialistvården till primärvården. Det börjar röra sig på detta hållet men inte i tillräcklig utsträckning. Ska det bli en förändring är detta i kombination med minskad administration nödvändigt. 

Bl.a. Region Kalmar och Borgholm har arbetat med detta arbetssätt under några år men det kräver också att vi använder våra samlade kompetenser, och underlättar för allmänspecialister inom primärvården.

Lena

 

2021-12-15

Hej! Jag uppskattar verkligen att Mp vill underlätta för patienter. Men inlagan är ett tecken på att Mp inte verkar ha någon kontakt med verkligheten, vilket återspeglar bristen på läkare i politiken. Om vi ska sitta på vårdcentralen och ha ”trepartsmöten” som varar, ja, 1 timme minst? så är det ej effektivt brukad tid i primärvården. Vi vill inte sitta och diskutera ännu mer med olika specialistmottagningar och handha det ansvaret i tillägg - vi gör redan för mycket av detta.

Förslaget förpassar vi till makulerakorgen.

J

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev