Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Sluta köp externa adhd-utredningar”

Publicerad: 9 december 2019, 06:00

Lars Jacobsson är professor emeritus och överläkare på psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.

Det som sker på många håll i landet är direkt kontraproduktivt och ett slöseri med offentliga medel. Den offentliga sjukvården borde omedelbart sluta köpa in externa neuropsykiatriska utredningar, skriver Lars Jacobsson, professor emeritus och överläkare på psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.


Tillgängligheten till så kallade neuropsykiatriska utredningar har kommit att bli en central fråga av flera skäl. Efterfrågan har ökat dramatiskt och utredningstiden, det vill säga den diagnostiska processen, är osedvanligt lång – på vissa kliniker i landet upp till 20 timmar och mer. Detta skiljer sig från i stort sett alla andra psykiatriska sjukdomstillstånd där diagnostiken handlar om enstaka timmar. De långa väntetiderna, inte sällan månader och år, har lett till att vissa kliniker och regioner i många år köpt utredningar från externa (privata) enheter som kan kosta 20 000, 30 000 och upp till 50 000 kronor. Detta har oftast varit politiskt motiverat, för att visa handlingskraft!

Huvudargumentet för en sammanhållen process är att diagnostik och eventuell efterföljande behandling måste ses som en helhet. Den diagnostiska processen är inledningen till det fortsatta omhändertagandet, bland annat handlar det om att skapa en relation mellan patient och behandlare. Ett gammalt talesätt lyder ”listen to the patient, she is telling you the diagnosis”.

En konsekvens av att skilja diagnostik från behandling är att viktig information går förlorad. Ett aldrig så uttömmande utredningsprotokoll ersätter inte den information som förmedlas i den personliga kontakten. En annan konsekvens är att enheter som bara ”utreder” till slut blir okunniga om det tillstånd de utreder, eftersom de inte är med i hela förloppet. Det finns alltså mycket starka skäl att inte skilja diagnostik/utredning från behandling. Detta är en självklarhet för erfarna kliniker och det är bara sorgligt att adhd-patienter utsätts för detta.

En annan konsekvens av att köpa in utredningar från privata entreprenörer är att kompetent personal lockas över till de privata enheterna som betalar betydligt mer. I stället borde naturligtvis pengarna användas till att förstärka den egna kompetensen.

Om man betalar 50 000 kronor för en extern utredning skulle man kunna anställa en psykolog som för motsvarande kostnad skulle kunna genomföra 10 utredningar eller fler. Alla adhd-utredningar behöver heller inte ta så lång tid som nu sker när utredningarna sköts utifrån. Den övertid som nu används för utredningar skulle göra mycket större nytta i behandlingsprocessen.

Den offentliga sjukvården borde omedelbart sluta köpa in externa neuropsykiatriska utredningar och i stället använda dessa resurser till att förstärka den egna verksamheten. Diagnostik och behandling kan inte separeras. Det som nu sker på många håll i landet är alltså direkt kontraproduktivt och ett slöseri med offentliga medel. Utredningsprocessen kan också utan negativa konsekvenser för den fortsatta vården kortas ned betydligt, utom i vissa mer komplicerade fall.

LARS JACOBSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev