Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sluta motarbeta äldrevårdscentraler”

Publicerad: 8 maj 2014, 06:17

Landstingsrådet Stig Nyman i Stockholm verkar inte vilja lyssna, skriver Gilbert Tribo (bilden) och Barbro Westerholm, båda folkpartister.


I Skåne öppnas det på bred front äldrevårdcentraler, ÄVC, under 2014. De positiva omdömena har inte låtit vänta på sig från pensionärsorganisationerna, vårdens medarbetare och inte minst från berörda patienter. Landstingsrådet Stig Nyman (KD) i Stockholm verkar dessvärre inte vilja lyssna utan har bestämt sig sedan tio år.

Den är jättebra. Helt annorlunda mot hur det var förr, tycker jag.  Så beskriver en patient i väntrummet den nyöppnade ÄVC:n i skånska Knislinge, i ett Sveriges Radio-reportage för några veckor sedan. Vårdens möjligheter att ge vård och människors vårdbehov är dessutom helt annorlunda mot hur det var förr, och då måste vårdens organisation också bli det.

Alla landsting och regioner är väl medvetna om den befolkningspyramid som i stort håller på att förändras 180 grader till att i stället likna en tratt. Det är fantastiskt att allt fler lever längre och lever friskare, men det är samtidigt en utmaning. Därför reagerar vi på att landstingsrådet Stig Nyman i Dagens Medicin uttrycker en negativ inställning till äldrevårdscentraler med argumentet att man testade med två stycken i början på 2000-talet. Behoven är i många fall olika för äldre patienter, både vad det gäller vård och vad det gäller service och bemötande.

Äldrevårdscentrum gjorde 2007 en utvärdering av den ÄVC som startades i Solna 2006. I motsats till Nyman menar man att ÄVC är något som fungerade bra i Stockholm. Utvärderingen avslutas med  Det finns en samstämmighet i bedömningen att de resurser Äldrevårdscentralen har och dess geriatriska arbetssätt har skapat en ökad tillgänglighet och trygghet för den äldre. Bland framgångsfaktorerna nämns att äldrevårdscentralen har en avgränsad målgrupp, att personalen gör många hembesök och har utvecklat ett bra samarbete med kommunens hemtjänst .

Lösningen på att få de gemensamma resurserna att räcka till mer och till fler är exempelvis inte att korta läkarbesöken eller att minska tillgängligheten till distriktssköterskor. Möjligen kan det leda till kostnadsbesparingar på kort sikt, men det blir mångdubbelt dyrare i längden.

I stället ska vi satsa på kunskap och förebyggande behandling, för att skjuta upp eller helt förhindra allvarliga sjukdomstillstånd. Ett sådant exempel är personer som lider av hjärtsvikt. Om patienter med hjärtsvikt erbjuds en bra och tillgänglig förebyggande vård kan i de allra flesta fall allvarligare sjukdomstillstånd undvikas.

Äldrevårdcentraler innebär just detta. Insatserna sätts in tidigt och har ett stort fokus på att förebygga sjukdom. Därför är det viktigt att äldrevårdcentralerna också har ett tydligt hälsouppdrag. Det kan handla om föreläsningar eller råd om kost och motion.

Den psykiska ohälsan hos äldre människor har blivit en allt vanligare sjukdomsorsak. Det handlar ofta om lättare depressioner, lättare ångestkänslor eller nedstämdhet efter att man blivit änka/änkling. Tidiga vårdinsatser mot lättare psykisk ohälsa är viktigt för att man ska kunna leva ett gott liv längre upp i åldrarna.

Livet slutar inte vid 65 eller 67 års ålder. Framtidens pensionärer kommer att vilja resa mer, sporta mer eller arbeta kvar på deltid. I Region Skåne har vi nu lanserat det första systemet för ÄVC på bred front, runt om i Sverige finns det redan enskilda vårdcentraler med denna profil. Fler landsting och regioner, även Stockholms läns landsting, borde möta de äldre och möta framtiden på bästa sätt genom att öppna upp för äldrevårdcentraler, inte motarbeta dem.

■ Läs också Stig Nymans replik.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev