måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Smakförbud för e-cigaretter kan leda till att färre slutar röka”

När vi vidtar åtgärder som förhindrar ungas användning måste vi även väga in vuxnas tillgång till e-cigaretter för att sluta röka, skriver Stefan Willers, överläkare och docent.

Publicerad: 23 februari 2023, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stefan Willers, överläkare, docent, Skånes universitetssjukhus Lund.


I en debattartikel i Dagens Medicin nr 6/23 argumenterar Magnus Lundbäck och medförfattare för att ungas användning av smaksatta e-cigaretter måste stoppas.

Att användning av e-cigaretter, så kallad vaping, inte är ofarligt och att personer som inte röker aldrig borde börja med nikotin är en självklarhet. Risken för skador är större hos unga och användning av såväl smaksatta som icke smaksatta e-cigaretter bör därför förhindras, något som är skälet till att Sverige har en 18-årsgräns för köp av produkterna.

Läs mer: ”Stoppa ungas användning av smaksatta e-cigaretter”

Vilka åtgärder som effektivt förhindrar användningen är dock inte lika självklart. När vi vidtar åtgärder som förhindrar ungas användning måste vi även väga in vuxna rökares tillgång till e-cigaretter för att sluta med tobaksrökning.

Att sluta med alla typer av nikotinprodukter är det bästa alternativet för rökare, men ett skifte till mindre skadliga produkter är att föredra framför fortsatt rökning för dem som inte klarar att sluta.

De flesta sjukdomar som uppstår på grund av rökning beror på effekter av ämnen som bildas då cigaretterna brinner. E-cigaretterna brinner inte och vid uppvärmning av e-vätskan bildas långt mindre mängder skadliga substanser. Rökare som skiftar helt till vaping får därmed i sig långt färre skadliga ämnen jämfört med om de fortsatt att röka.

Engelska hälsomyndigheter har tidigare kommunicerat att vaping är minst 95 procent mindre skadligt än rökning. Eftersom dessa uppgifter ifrågasattes gav myndigheterna forskare i uppdrag att på nytt gå igenom evidensläget för vaping jämfört med rökning (Mc Neill et al, 2022). Sammantaget visade forskarnas utvärdering att den tidigare slutsatsen om 95 procents mindre skadlighet i stort stämmer, i vart fall på kort och medellång sikt, även om det inte betyder att vaping är riskfritt.

Frågan om ifall e-cigaretter kan hjälpa rökare att komma bort från cigaretterna har varit omdiskuterad. Cochrane genomför därför regelbundna genomgångar av evidensläget. I den senaste rapporten konkluderar man att det var hög vetenskaplig säkerhet för att e-cigaretter medförde högre andel rökstopp än nikotinläkemedel i randomiserade studier.

Det vetenskapliga underlaget talar alltså starkt för att vaping är långt mindre skadligt än rökning och att e-cigaretter kan hjälpa rökare att komma bort från cigaretterna. För vuxna rökare har smaker, inte minst olika fruktsmaker, en viktig funktion för att göra e-cigaretterna till acceptabla alternativ till cigaretter. Att förbjuda alla smaksatta e-cigaretter kan således leda till att färre slutar med tobaksrökning.

Att ett smakförbud är en effektiv åtgärd för att förhindra ungdomars användning är inte heller självklart. De e-cigaretter som används av unga köps i många fall via icke-legala kanaler och kan därmed ha tveksam kvalitet och ett mycket högt nikotininnehåll. Att förbjuda alla smaker i de legala kanalerna innebär inte nödvändigtvis att vi kommer tillrätta med den illegala försäljningen. I Danmark förbjöd man 2022 försäljning av e-cigaretter med smak, utom tobak och mentol. Trots förbudet har man i Danmark nyligen sett en mycket kraftig ökning av de smaksatta e-cigaretterna hos unga.

För att mer effektivt förhindra användning av e-cigaretter bland unga bör lagstiftarna titta på andra åtgärder än smakförbud. En start vore att se till att de regler som finns i Sverige för marknadsföring verkligen följs, att kryphål i lagen täpps till, och att de illegala produkterna försvinner genom ökade kontroller och polisiära insatser. På så sätt nås en bättre balans mellan å ena sidan rökarnas behov av alternativ och å andra sidan åtgärder mot ungdomars användning av e-cigaretter.

Stefan Willers, överläkare, docent, Skånes universitetssjukhus Lund

Följ debatten:

1. ”Stoppa ungas användning av smaksatta e-cigaretter”

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?
Klicka här!
Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev