Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Snabbkurs i anestesi ett farligt förslag

Publicerad: 30 januari 2008, 06:20

Den som tror att anestesi kan hanteras så här röjer sin okunnighet, skriver thoraxanestesiologer i Lund.


I ett brev från SFAI, Svensk förening för anestesi och intensivvård, till dess medlemmar beskrivs ökande krav från  framför allt endoskopister  att få möjlighet att använda anestesimedel för att kunna utföra vissa procedurer på ett för patienterna behagligare sätt. Man vill bedriva anestesi utanför anestesiklinikernas regi och önskar få anestesiologernas välsignelse och därtill utarbetade riktlinjer.

Anestesigruppen inom EUMS, European Union of Medical Specialists, har utarbetat riktlinjer för hur andra läkare än narkosläkare kan ansvara för att ge smärtlindring och/eller sedering. Dessa riktlinjer har nu SFAI anammat i ett eget förslag.

Förslaget innebär att ge en snabbkurs på två veckor så att andra än utbildade narkosläkare och narkossjuksköterskor kan utföra deras arbete.

Så här kan det bli: En gastroenterolog får snabbutbildning i anestesi, inkluderande bedömning av luftvägar, riskfaktorer, komplikationer, läkemedels­interaktioner, svikt av vitala funktioner, farmakologi och farmakokinetik, postoperativ övervakning samt relevant kunskap i medicinsk teknik.

Gastroenterologen blir sedan ansvarig för anestesin men då hon/han kommer att vara upptagen av själva skopin behövs ytterligare en person. Därför ska en sjuksköterska gå samma snabbkurs och vara den som utför själva anestesin. Sedan föreslås att narkosläkare ska finnas att tillgå inom tid förenlig med patientsäkerhet.

Säkra anestesiologiska bedömningar tar tid att lära sig. Kanske fem och ett halvt år plus AT plus ST för att uppnå rimlig kunskapsnivå och, inte minst - erfarenhet för att utöva anestesi självständigt.

Troligen är det också först då man till fullo inser att man svårligen kan bedriva anestesi under säkra former med bara en snabbkurs. Den som på fullt allvar tror att anestesi kan hanteras på detta vis röjer sin okunnighet.

Konsekvenserna av felaktiga bedömningar beroende på otillräcklig utbildning och erfarenhet kan komma att stå patienterna och vårdgivarna mycket dyrt.

SFAI:s arbetsgrupp består av erkänt kunniga kollegor. Alltså frågar man sig om något annat ligger bakom beredvilligheten att sanktionera något som redan är lagligt men mycket tvek­samt ur patientsäkerhetsperspektiv.

Svensk anestesi har internationellt sett en stark ställning gentemot andra specialiteter och hög standard. Detta ska vi vara rädda om. SFAI: s förslag att sprida anestesiologin på många oerfarna händer riskerar att urholka specialitetens kvalitetskrav.

Den europeiska traditionen har skapat orealistiska riktlinjer i en farlig gråzon. SFAI bör inte ge avkall på patientsäkerheten utan värna om den svenska modellen och dra tillbaka sitt förslag.

Anna Spencer, Gunnar Malmkvist, Alain Dardashti, Per Wallentin, Sten Blomquist, Snejana Nuaman, Mats Linér, Lars Algotsson och Doris Cunha-Goncalves, samtliga thoraxanestesiologer vid Universitetssjukhuset i Lund.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev