Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Social aktivitet bör kunna skrivas ut på recept”

Gemenskap på recept och ett prestationsbaserat bidrag till regionerna för att skynda på arbetet med fast läkarkontakt. Det föreslår Kristdemokraterna i sin vårmotion.

Publicerad: 28 april 2021, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson. Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott.

Montage: Fredrik Noreback (Acko Ankarberg Johansson)


Ämnen i artikeln:

Primärvård

Pandemin har orsakat stress och oro hos många – över ekonomin, hälsan och framtiden. Restriktioner har ofta inneburit social isolering, och färre möjligheter till fysisk aktivitet som är viktigt inte bara för den fysiska utan även för den psykiska hälsan.

Världshälsoorganisationen WHO varnar för att hela samhällens mentala hälsa och välbefinnande har påverkats allvarligt av krisen. Stödlinjer har noterat ett ökat tryck av människor som söker hjälp för sitt psykiska lidande. Det finns även en oro, utifrån erfarenhet i tidigare kriser, för att den psykiska ohälsan och självmordsstatistiken ska öka när krisen är över.

Nya siffror från statistikmyndigheten SCB för 2020 visar också att ofrivillig ensamhet är ett stort problem som drabbar många – och den högsta andelen ensamma finns bland arbetslösa personer. När vi nu närmar oss en halv miljon människor i arbetslöshet blir detta särskilt oroväckande.

Kristdemokraterna menar att det är dags att vi, samtidigt som vi fortsatt hanterar pandemin, lyfter blicken och förbereder inte bara för en återstart av ekonomin, utan även för att människors hälsa och välbefinnande ska stärkas. Arbetet måste börja nu – annars riskerar vi en kraschlandning efter krisen. Primärvården spelar en nyckelroll i det arbetet.

Vi vill därför stärka och skynda på arbetet med fast läkarkontakt. Vi vet att en fast läkarkontakt är viktig för att primärvården ska fungera bra. Det möjliggör rätt vård till rätt person och gör att vägen in till vården blir tydlig för patienten. Det gäller inte minst vid psykisk ohälsa. I Kristdemokraternas vårmotion inför vi därför ett prestationsbaserat bidrag om 1,2 miljarder kronor per år till de regioner som förbättrar eller redan uppnår en god nivå vad gäller att förse patienter som vill med en fast läkarkontakt.

Vi vill också att primärvårdens personal erbjuds fortbildning om psykiska vårdbehov. Så många som en tredjedel av vårdcentralernas patienter behöver hjälp med psykisk ohälsa, och samsjuklighet är vanligt. Det är alltså inte bara psykologer eller kuratorer, utan alla primärvårdens professioner, som möter människor med psykiska vårdbehov.

Primärvården har ett brett uppdrag och en helhetssyn som gör den bäst lämpad att vara första instans för dessa människor. Men givet det breda uppdraget, och att fokus ofta ligger på att bedöma och behandla fysiska vårdbehov, kan personalen behöva stöd i form av kompetenshöjande insatser. Mot bakgrund av detta satsar vi 300 miljoner kronor per år 2021 och 2022 i vår vårmotion i syfte att regionerna ska kunna analysera behovet av och genomföra utbildningsinsatser för primärvårdspersonal om psykiska vårdbehov.

Slutligen vill vi att det ska bli möjligt för vården att skriva ut gemenskap på recept. För många kommer gemenskapen naturligt när man under pandemin längtat efter att umgås och äntligen får det. Men för andra har en lång tids isolering inneburit att man tappat kontakt med omvärlden och har svårare att hitta tillbaka till gemenskap. Social aktivitet bör därför kunna skrivas ut på recept inom sjukvården – något som testats med framgång i Storbritannien. Samarbete med civilsamhällets organisationer blir här viktigt.

Den psykiska ohälsoskuld som byggts upp före pandemin, men som riskerar att förvärras när vi kommer ut på andra sidan krisen, behöver nu motas. Primärvården kommer, tillsammans med civilsamhällets organisationer, att vara frontlinjen i det arbetet. Vi vill nu ge dem bättre verktyg att kunna göra det på ett bra sätt.

Jakob Forssmed (KD), ekonomisk-politisk talesperson

Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i riksdagens socialutskott

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!  

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Primärvård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev