Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Socialdemokraternas nya linje hotar utbyggnaden av vården”

Publicerad: 18 februari 2015, 06:00

Danderyds sjukhus.

Foto: Ellinor Algin

Fyra allianspolitiker oroar sig i en debattartikel över att Socialdemokraterna ”vacklar kring valfriheten och utbyggnaden av vården”.


Sjukvården i Stockholms län står inför en historiskt stor utbyggnad och omstrukturering. Hälso- och sjukvården ska finnas närmare människorna, och olika delar av vården samverka i nätverk kring patienten. Syftet är en vård som tar vara på nya medicinska och tekniska framsteg, som klarar att möta behoven hos en växande och åldrande befolkning, och framför allt en vård som ges på patientens villkor.

För oss är också valfriheten en oundgänglig och ovillkorlig del av framtidens hälso- och sjukvård. Vi oroas när Socialdemokraterna vacklar kring både valfriheten och den framtida utbyggnaden av vården.

En viktig förändring är att mer vård flyttas ut från akutsjukhusen, den vård som inte kräver akutsjukhusens resurser. Ett sådant fall som har väckt uppmärksamhet gäller rehabilitering för personer med allvarlig stressrelaterad ohälsa. Det vårdval som startat, efter försöksverksamhet på Danderyds sjukhus, innebär totalt åtta mottagningar runt om i länet. Det är ett lysande exempel både på hur vården byggs ut och hur vård kan och bör bedrivas utanför akutsjukhusen, med större tillgänglighet och ökad valfrihet för patienterna. Det är oroväckande att Socialdemokraterna, och kanske också Miljöpartiet, vill hindra utbyggnaden och inskränka valfriheten.

Mer vård utanför sjukhusen innebär att akutsjukhusens resurser kan ägnas den vård och de patienter som behöver den mest.

När vi till exempel vill bygga ut rehabilitering vid allvarlig stressrelaterad ohälsa är det angeläget att det sker på rätt sätt från början. Kunskapen och erfarenheten från stressmottagningen vid Danderyds sjukhus ska givetvis tas tillvara och varje patient få den vård som är nödvändig för den personen, med olika insatser och vårdprofessioner samlade. Hus­läkaren kan fungera som en guide och under en övergångsperiod sätter landstinget in extra stöd för att hjälpa patienter att välja en vårdgivare som passar.

Sedan 2012 har Danderyds sjukhus stressmottagning fått tid för att säkra en bra övergång för sina patienter.

Forskning och fortsatt utveckling är viktig att bedriva – men det är fel tänkt att forskning bara skulle kunna ske på akutsjukhus. Tvärtom måste forskningen finnas där patienterna finns, också i öppenvården utanför de stora sjukhusen. Fristående vårdgivare bidrar till att vården kan byggas ut och har också generellt nöjda patienter – och nöjda medarbetare.

Vi har ett gott utgångsläge för de förändringar som behöver göras: 42 miljarder investeras i sjukhusen. Sjukvårdens budget 2015 är 53 miljarder, nästan 50 procent mer än när alliansen tog över landstinget 2006. Och allmänhetens tillit ökar kraftigt: 2014 hade 64 procent av stockholmarna stort förtroende för vården.

De viktiga förändringarna för framtidens hälso- och sjukvård är något som även ett i vanliga fall ansvarstagande parti som Socialdemokraterna brukar stödja. Nu låter det plötsligt annorlunda. Socialdemokraterna väljer populism och opportunism framför det långsiktigt kloka och effektiva för både vården och patienterna.

Det är djupt olyckligt att Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting gör en kraftig vänstergir, och upphöjer den populistiska privatiseringsretoriken till religion. För den som står utan egna förslag är det ofta enklare att peka finger åt andra, men det främjar varken kvalitet, tillgänglighet eller effektivitet. Och det hotar utbyggnaden av framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms län.

Anna Starbrink (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd,  Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd,  Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd, och Karin Fälldin (C), gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev