Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Socialstyrelsen, låt inte förmaksflimmer falla i glömska”

Publicerad: 18 oktober 2016, 05:00

Kaj Lindvall, kardiolog och grundare av Stockholm Heart Center samt medicinsk rådgivare åt Coala Life, och Sören Olofsson, regeringens särskilde utredare E-hälsokommittén och styrelseledamot Coala Life, ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik.

Det är oerhört viktigt att vården börjar se på förebyggande screening som ett viktigt verktyg i kampen mot hjärt-kärlsjukdom, skriver två debattörer.


Ämnen i artikeln:

FörmaksflimmerStrokeSocialstyrelsen

Över 200 000 svenskar har diagnosen förmaksflimmer och drygt 100 000 personer beräknas ha sjukdomen utan att känna till det. Förmaksflimmer är en sjukdom som medför försämrad livskvalitet och en kraftigt ökad risk för stroke.

I juni 2015 fick Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning av införande av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer på individer över 75 år med hjälp av tum-EKG. I förra veckan presenterade myndigheten en remissversion av en rekommendation där hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke. I sin motivering efterlyser myndigheten mer forskning inför ett eventuellt screeningprogram.

Därigenom går Socialstyrelsen emot experterna i Europeiska kardiologföreningen, ESC, som redan i dag inkluderar screening för förmaksflimmer i sina riktlinjer, för kvinnor och män över 65 år.

Socialstyrelsen anger i sin remissversion att förmaksflimmer inte alltid ger tydliga symtom, att många personer har sjukdomen utan att veta om det och att okända förmaksflimmer går att upptäcka genom screening. Detta är vi överens med myndigheten om, men vår slutledning är en annan.

Förmaksflimmer är nämligen en folksjukdom där många inte får den strokeförebyggande behandling de skulle behöva. Det försvåras ytterligare av många i Sverige beräknas ha ett så kallat tyst flimmer och inte känner till att de har en sjukdom som kan leda till livslånga handikapp eller för tidig död. I vissa fall avslöjas det först när patienten redan fått en stroke. Något som kunde ha förhindrats om flimret upptäckts tidigare. Socialstyrelsens förslag till rekommendation medför en risk att alla svenskar med förmaksflimmer, inte minst de med tyst flimmer, fortsätter att leva i okunskap om sin sjukdom.

Vinsterna med att identifiera individerna i det stora mörkertalet är lika stora som uppenbara.

Folksjukdomen förmaksflimmer ger upp till fem gånger högre risk att drabbas av stroke – och då framför allt blodpropp i hjärnan. Omkring 6 000 personer med förmaksflimmer drabbas av stroke varje år i Sverige. Men med tidig diagnos och korrekt medicinsk behandling minskar risken signifikant.

Ett stort steg framåt skulle vara en sammanhängande strategi för hur svensk sjukvård ska arbeta förebyggande för att kunna fånga upp det stora mörkertalet av individer med förmaksflimmer som annars riskerar att missa tidig, strokeförebyggande behandling. Det är därför oerhört viktigt att vården börjar se på förebyggande screening som ett viktigt verktyg i kampen mot hjärt-kärlsjukdom. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att genomföra screening och uppföljning av diagnostiserade patienter och därmed också avlasta resursanvändningen i vården.

Vinsterna med att identifiera individerna i det stora mörkertalet är lika stora som uppenbara. Det skulle innebära minskat lidande när färre drabbas av stroke och skulle spara samhället miljardbelopp. Låt inte förmaksflimmer fortsätta att falla i glömska.

KAJ LINDVALL OCH SÖREN OLOFSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev