Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sommarjobb kan locka studenter till forskning”

Publicerad: 4 juni 2020, 05:00

Sofia Rydgren Stale, Niki Shams, Jesper Sternley, Nemanja Samardzic, Hedvig Mannius, Hampus Lindvall, Safia Ansari, Angelina Isaksson, Matilda Jonasson, Rebecka Skarstam.

Foto: Rickard L. Eriksson (Sofia Rydgren Stale)

Det krävs fler vägar för läkarstudenter att komma i kontakt med forskning, exempelvis genom sommarjobb, skriver debattörer från Läkarförbundet.


Att läkare forskar är avgörande för att Sverige ska kunna erbjuda bra sjukvård. Därför är det oroande att andelen forskarutbildade läkare stadigt sjunker. Det krävs fler vägar för läkarstudenter att komma i kontakt med forskning, exempelvis genom sommarjobb. Forskningsarbetet ska uppmuntras med villkor som liknar dem för kliniskt arbete. Coronapandemin har förändrat läget för många läkarstudenter. Kanske finns här en guldchans att locka studenter till forskning.

Andelen forskarutbildade läkare minskade med 15 procent mellan 2005 och 2017, från 20 procent till cirka 17 procent av det totala antalet läkare. Detta enligt statistikmyndigheten SCB:s utbildningsregister UREG. En undersökning gjord av den fackliga centralorganisationen Saco visar att läkare är den enda yrkesgrupp inom Saco som förlorar i livslön på att disputera.

På studieorterna finns flera uppskattade projekt som erbjuder forskningsmöjligheter till läkarstudenter. Exempelvis kan nämnas Studenter i forskning, Sif, sommarforskarskolor och forskar-AT. SLF student och Sveriges läkarförbund uppmuntrar fler initiativ som dessa.

Enkätstudier har undersökt intresset för forskning bland läkarstudenter på Sahlgrenska akademien 2008, 2014 och 2017. Av de svarande i enkätundersökningen 2017 uppgav 19 procent att de var mycket intresserade av forskning och ytterligare 61 procent åtminstone lite intresserade. Dock hade endast 20 procent av läkarstudenterna erfarenhet av forskning på universitetsnivå. Främsta skälen till att inte forska var tidsbrist, större intresse för kliniskt arbete och för lite kunskap om hur man kan gå till väga.

Ett sätt att bemöta tidsbristen är att engagera studenter i forskning under sommarmånaderna. Lönen måste då motsvara andra tillgängliga extrajobb såsom undersköterska eller läkarassistent för att vara ett attraktivt val. Medlemmar berättar för SLF student att forskningslönen varierar stort och att vissa till och med arbetar gratis. För att öka andelen studenter som deltar i forskning krävs nytänkande och fler sommarjobb med rimlig ersättning inom forskning.

Cirka 57 procent av de läkarstudenter som forskade hade enligt enkätstudien från Sahlgrenska akademin själva tagit kontakt med forskargrupper eller föreläsare. Betydligt färre studenter uppgav att de fått arbetet genom andra projekt. Detta tyder på att det bästa sättet att få med studenter i forskning är just genom att bjuda in dem under utbildningen.

Vi ser många risker med att andelen forskande läkare minskar. Medicinsk vetenskap är i ständig utveckling och nya behandlingsmetoder tas hela tiden fram. Läkare är en viktig brygga mellan akademi och hälso- och sjukvård samt ger både legitimitet och effektivitet till båda sektorerna. Om läkare inte har en självklar roll i forskningen drabbas i slutändan befolkningen av sämre vård.

Många läkarstudenter kommer att arbeta inom vården i sommar och avlasta verksamheten under den rådande coronapandemin. Andra studenter (framförallt på lägre terminer) väljer att inte jobba inom vården och har därför kanske fått sina sommarplaner ändrade under nuvarande samhällskarantän. Just dessa studenter tror vi kan rekryteras till sommarforskning.

Sammanfattningsvis är forskande läkare en grundpelare för att utveckla sjukvården och bidra till att Sverige ligger i framkant medicinskt. För att bryta trenden med en minskande andel forskarutbildade läkare måste:

■ Forskare bli bättre på att bjuda in läkarstudenter till forskning under utbildningen.
■ Fler sommarjobb med rimlig lön skapas inom forskning.
■ Forskningserfarenhet vara meriterande och ekonomisk lönsamt – även för studenter.

Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande Sveriges läkarförbund, ordförande utbildnings- och forskningsrådet.

Niki Shams, ordförande, Sveriges läkarförbund student.

Jesper Sternley, ledamot, Sveriges läkarförbund student.

Nemanja Samardzic, ordförande, Sveriges läkarförbund student Uppsala.

Hedvig Mannius, ordförande, Sveriges läkarförbund student Göteborg.

Hampus Lindvall, ordförande, Sveriges läkarförbund student Lund.

Safia Ansari, ordförande, Sveriges läkarförbund student Örebro.

Angelina Isaksson, ordförande, Sveriges läkarförbund student Umeå.

Matilda Jonasson, ordförande, Sveriges läkarförbund student Linköping.

Rebecka Skarstam, ordförande, Sveriges läkarförbund student Stockholm.

SOFIA RYDGREN STALE, NIKI SHAMS MED FLERA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev