Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Sorgbearbetning ska inte finansieras av privata medel”

Publicerad: 2 december 2019, 06:00

Sorgmottagningen i Stockholm drivs ideellt av Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm.

Behovet av psykoterapeutisk hjälp till sörjande är uppenbart. Resurserna räcker inte för att ta emot alla som söker, skriver debattörerna.


Obearbetad sorg efter en nära anhörigs död – oavsett om döden var naturlig eller skedde genom mord eller självmord – kan leda till psykisk ohälsa, till exempel depression. På Sorgmottagningen i Stockholm, som drivs ideellt av Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm, kan sörjande gå i subventionerade samtal hos legitimerade psykoterapeuter.

Sorg är en naturlig del av livet. Vi drabbas alla av förluster av nära anhöriga under vårt liv. Men för vissa blir sorgen särskilt komplicerad och svår att bearbeta. Den leder till ett lidande för den enskilde, men också till stora kostnader för samhället.

Sorgmottagningen, belägen på Karlbergsvägen i Stockholm, är en unik verksamhet. Här får de som går igenom svår sorg professionell hjälp, oavsett ekonomiska förutsättningar. Huvudman är Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm, en ideell och allmännyttig förening.

Den offentliga vården i Region Stockholm erbjuder inte tillräckligt kvalificerad sorgbearbetning, utan hänvisar ofta till Sorgmottagningen. Emellertid håller mottagningens ekonomiska kapital, alltså förmågan att subventionera, på att sina. För att kunna fortsätta att tillgodose behovet av sorgterapi skulle Sorgmottagningen därför behöva få ekonomiskt stöd från regionen.

Med många decenniers erfarenhet och som pionjär inom sorgterapi är Sorgmottagningen en ledande aktör inom kvalificerad sorgbearbetning och ett kunskapscentrum kring sorgreaktioner och sorgbearbetning.

Mottagningen drivs i huvudsak genom att ta i anspråk det ursprungligen donerade kapitalet, vilket därmed hela tiden krymper. Därutöver söks bidrag från olika stiftelser, men dessa belopp är mycket små i relation till behoven. Samtalen är avgiftsfria för dem som har låga inkomster och kostar 300 kronor per samtal för övriga – en starkt subventionerad avgift enligt önskemål från donatorn, Ebba Lind af Hageby, dotter till Lars Johan Hierta, som satsade en stor del av sin förmögenhet på detta.

Ungefär hälften av dem som sökte hjälp hos Sorgmottagningen år 2018 var hänvisade från den offentliga vården. Sorgmottagningen får ingen kostnadsersättning från regionen för dessa behandlingar.

Trycket på Sorgmottagningen är stort. Behovet av psykoterapeutisk hjälp till sörjande är uppenbart. Resurserna räcker inte för att ta emot alla som söker. År 2018 avvisades över 40 procent av de människor som sökte hjälp.

På grund av de bristande ekonomiska resurserna har mottagningen nyligen tvingats minska sin personalstyrka till hälften – från 3,2 heltidstjänster fördelade på fyra personer till 1,6 heltidstjänster fördelade på två psykoterapeuter hösten 2019. Till följd av dessa neddragningar kommer ännu fler sörjande att behöva avvisas framöver.

I våra kontakter med regionen har det hävdats att den offentliga vårdens kompetens att ta emot patienter i komplicerad sorg är god. Patienttrycket och vädjanden från de psykiatriska mottagningarna och primärvården till Sorgmottagningen visar emellertid på motsatsen.

Vi har vänt oss till representanter för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm för ekonomiskt stöd. Den mottagning som bistår dem som drabbats av komplicerad sorg ska inte behöva vara beroende av frivilligt stöd från fonder.

Ulla Floberg, leg psykoterapeut, ordförande i styrelsen.

Marianne Lindell Fjaestad, leg psykoterapeut, ledamot i styrelsen.

Ann-Mari Appelberg, leg läkare, leg psykoterapeut, vice ordförande i styrelsen.

ULLA FLOBERG, MARIANNE LINDELL FJAESTAD, ANN-MARI APPELBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev