Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Specialistsjuksköterskor flyr när kompetensen används fel”

Publicerad: 15 augusti 2014, 10:22

Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Janne Kautto och Hans Bergkvist, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, skriver om vad som krävs för att få ambulanspersonalen att stanna.


Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Det råder nationell brist på ambulanssjuksköterskor. I Malmö slutade 25 sjuk­sköterskor sina tjänster precis före sommaren. Ambulanssjukvården i Göteborg har sedan Västra Götalandsregionen 2012 tog tillbaka verksamheten i egen regi haft en kronisk brist på sjuksköterskor och varje dag står ambulanser stilla på grund av personalbrist.

I Stockholm saknas sedan flera år tillbaka specialistsjuksköterskor. Förra sommaren bröt en ambulansentreprenör där ingånget avtal med landstinget genom att frångå kravet på specialistsjuk­sköterskor för att hålla ambulanser i drift. Även i Värmland och Norrland är det stor brist på personal sedan flera specialistsjuksköterskor har valt att sluta.

Landsting och entreprenörer hänvisar till att personalbristen beror på att utbildade specialistsjuksköterskor saknas. Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Ras, menar att detta bara är en liten del av sanningen. Vi anser att bristen framför allt har skapats genom att specialistsjuksköterskorna flyr från verksamheten.

Skälen till denna flykt är många. Löneutvecklingen på­verkar, men den största anledningen till flykten är att personalen upplever att den inte får använda sin kompetens fullt ut.

Den kraftigt ökade belastningen på ambulanssjukvården tillsammans med bristande personal­politik är en stor orsak till flykten. I storstadsregionerna har antalet uppdrag ökat med cirka 40 000 per år och region sedan 2009, men antalet ambulanser som ska täcka denna ökning är i stort sett oförändrad.

När ambulansuppdragen ökar – men inte resurserna – blir arbetsbelastningen så hög att personalen inte orkar längre. Dessutom utnyttjar flera arbetsgivare jour för att plocka ut maximal arbetstid av sin redan utarbetade personal.

Men behovet av ambulanstransporter med faktiskt vård­behov har inte ökat i samma takt som uppdragen, utan ambulans skickas i stort sett ut till alla som kräver det, oavsett vårdbehov. Ras anser att ett viktigt skäl till onödiga ambulanstransporter är just att specialistsjuksköterskornas kompetens inte utnyttjas ordentligt.

Specialistsjuksköterskan måste efter bedömning och triagering få rätt att hänvisa patienter till en annan vårdnivå eller alternativ transportmetod. Alla patienter ska i dag bedömas utifrån ett triagesystem, som bestämmer allvarlighetsgraden i patientens sjukdomstillstånd. Systemet visar att många patienter inte är i behov av akutsjukvård utan kan hänvisas till närsjukvården. Genom rätt utnyttjande av ambulanssjuksköterskans kompetens kan även belastningen på akuterna minskas och vård­sökande hjälpas till rätt vårdnivå från början.

Ambulanser bör användas till transporter med vårdbehov och när livshotande tillstånd före­ligger och inte bara utnyttjas som ett gratis transportmedel. Genom att utveckla ambulansuppdraget och använda specialistsjuksköterskornas kompetens fullt ut ökar även möjligheterna till att personalen stannar.

Men det finns också andra brister. Specialistsjuksköterskan har i dag en hög akademisk utbildning och kan bidra till utveckling av verksamheten, vilket utnyttjas minimalt. Personalen har i sitt arbete ett enormt behov av handledning och stöd, men detta är totalt obefintligt i hela landet.

Samma sak gäller för övning av särskilda moment. Räddningstjänsten har krav på sig att ett visst antal timmar öva till exempel rökdykning och trafikolyckor. Ambulanssjukvården har inga liknande krav. I regel övar ambulanssjukvården avancerad hjärt-lungräddning en gång om året. HLR-rådet rekommenderar övning en gång per halvår. Traumautbildning sker oftast vid introduktion till verksamheten. Mycket händer i samhället rörande sjukdomar och olyckor, men ambulanssjukvården hänger inte med i denna utveckling och behöver avsatt tid för att göra ett säkrare och bättre arbete vid livräddande insatser.
Ambulanssjuksköterskor har en specialistutbildning och en bred kompetens inom omvårdnad med fokus på vård och bedömning prehospitalt. Ambulansverksamheten, sjukvårdsrådgivningen och SOS Alarm är inte anpassade till detta och har inte fått det politiska uppdraget att göra vården bättre för medborgaren.

Trots att ambulanssjuksköterskorna i dag kan utföra mer än vad verksamheten tillåter, väljer verksamhetschefer och politiker att fortsätta med samma förlegade arbetssätt som tidigare.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor föreslår att verksamhetschefer, företagare, politiker och tjänstemän ger Sveriges ambulanssjuksköterskor möjlighet till en bättre arbetsmiljö, omvårdnadshandledning, avsatt tid till övning och dessutom utnyttjar den kompetens som finns i verksamheten. Låt oss få utveckla verksamheten så att medborgarna kan känna sig trygga. Gör ni detta, lovar vi att stanna kvar!

Läs replik från Dag Larsson (S), landstingsråd

Relaterat material

deb”Vi är beredda att ta ansvar för vårdpersonalen”

Ämnen i artikeln:

Ambulanssjukvård

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News