Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Specialistsjuksköterskornas kunskap är ovärderlig”

Publicerad: 3 februari 2015, 13:45

Alliansen tar ansvar för att lyfta sjukvården skriver moderaten Peter Carpelan i en debattreplik.


En av de viktigaste faktorerna för att kunna erbjuda landstingets medarbetare attraktiva arbetsplatser är arbetsmiljön.

Då sjukvårdens främsta och viktigaste resurs är medarbetarna är det av yttersta vikt att de känner glädje när de går till arbetet. Därför satsar alliansen 150 miljoner kronor genom Arbetsmiljölyftet, för att stödja lokala initiativ som förbättrar arbetsmiljön under 2014–2016.

Specialistsjuksköterskornas kunskap är ovärderlig för att vi ska kunna erbjuda medborgarna en högkvalitativ vård med patienten i centrum. Därför genomför landstinget en särskild lönesatsning på 118 miljoner kronor under 2014 och 2015 för specialistutbildade sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Riktlinjerna för lönesatsningen under 2015 kommer att ses över för att på bästa sätt stödja lokala modeller för kompetens- och löneutveckling.

Vårdförbundet menar att det i dag råder alldeles för stora olikheter i villkor hos landstingen för sjuksköterskor som vill specialutbilda sig. Det är bara att hålla med. I dag erbjuder Stockholms läns landsting olika incitament för sjuksköterskor att specialistutbilda sig, bland annat genom en utbildningslön á 15 500 kronor i månaden till de sjuksköterskor som går landstingets uppdragsutbildningar. Alliansen i Stockholms läns landsting ser också ett behov av en mer nationell modell för specialistutbildning av sjuksköterskor, utbildningen bör dessutom viktas mot de områden där det råder eller kommer att råda brist på specialister för att säkra kompetensen i hela vårdkedjan och inom samtliga specialiteter.

Men för att det över huvud taget ska finnas tillräckligt med sjuksköterskor som kan och vill specialistutbilda sig hamnar vi återigen i frågan om utbildningsplatser. Under förra mandatperioden tillsatte alliansen 240 nya utbildningsplatser för sjuksköterskor. Nu hoppas vi att den sittande regeringen tar sitt ansvar och ytterligare utökar antalet platser på läkar- och sjuksköterskeprogrammen. Fler utbildningsplatser tillsammans med andra personalfrågor måste ha hög prioritet från alla nivåer inom politiken.

REPLIK PÅ

”Bristen på barnsjuksköterskor måste tas på allvar”, där fyra barnsjuksköterskor skrev att de anser att krisen i barnsjukvården blir alltmer akut.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev