Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Splittringen av Stockholms cancervård hotar patienterna”

Publicerad: 2 juli 2015, 08:00

Förslaget att splittra den icke-kirurgiska cancersjukvården på tre kliniker – Karolinska, Sös och S:t Göran – går helt emot den strategi som SLL har verkat för under de senaste decennierna, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingSödersjukhusetNya Karolinska Solna, NKS

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms Läns Landsting (SLL) har i ett tjänsteutlåtandet Förändrad organisation av den onkologiska vården inom Stockholms läns landsting 2015-04-16 föreslagit att splittra cancersjukvården i Stockholm.

Förslaget bygger på en ofullständig utredning utförd av det norska företaget Helseplan. Samma företag rekommenderade faktiskt 2003 en sammanslagning av de onkologiska klinikerna i Stockholm. Handläggare i detta tjänsteärende är avdelningschef Roger Henriksson som tillika är professor i onkologi och chef för regionalt cancercentrum för Stockholm Gotland (RCC).

I utredningen föreslås att RCC skall få en samordnande funktion för de olika onkologiska klinikerna i Stockholm. Handläggaren i förvaltningen lägger således fram ett förslag som skall ge hans egen enhet utvidgat mandat. Då cancervården i samband med inflyttningen i NKS (Nya Karolinska Solna) kommer att få en tematisk organisation med onkologi i en central roll är det ytterst olämpligt att nu föreslå organisationsförändringar innan den nya organisationen är klar.

Förslaget att splittra den icke-kirurgiska cancersjukvården på tre kliniker –Karolinska, Sös och S:t Göran – går helt emot den strategi som SLL har verkat för under de senaste decennierna. Genomförs detta förslag är man 40 år tillbaka i tiden och det blir omöjligt att följa med i den internationella utvecklingen av cancersjukvården. Internationellt strävar man efter att skapa stora enheter för att få en bred kompetens både för sjukvård och forskning. En sammanhållen onkologi är en förutsättning för att kunna utveckla den spetskompetens som patienterna har rätt till.

Radiumhemmets Forskningsfonder (Cancerföreningen i Stockholm och Konung Gustaf V:s Jubileumsfond) byggde Radiumhemmet och utvecklade detta till en nationell resurs för vård av cancerpatienter och forskning om cancer. Genom avtal övertog först staten och 1982 landstinget ansvaret för vården av cancerpatienter. Fondernas viktigaste uppdrag är nu att stödja den patientnära cancerforskningen i Stockholm. Årligen delar Fonderna ut drygt 50 miljoner kronor till denna cancerforskning.

Framtida patientbehandlingen kommer att bli mycket mer individualiserad. Det gäller att ge varje patient rätt behandling beroende på vilken cancer patienten har och antalet undergrupper för varje tumörform ökar dramatiskt. Det kommer att krävas stora patientgrupper för framgångsrik forskning, ökade forskningssatsningar och snabbare överföring av forskningsresultat till sjukvården.

Tillsammans med Karolinska institutet och i samverkan med internationella cancerforskningscentra har fonderna under 2014 initierat ett strategiarbete för utveckling av individualiserad cancerbehandling (personalized cancer medicine). Fonderna har bidragit med 15 miljoner i startkapital. En förutsättning för detta arbete är en sammanhållen onkologisk sjukvård.  Flera stora patientorganisationer har också nyligen krävt detta.

Att framhålla fördelen med konkurrerande enheter är absurt och ett hot mot optimal cancervård. Alla patienter måste erbjudas en fullvärdig diagnostik och vård med full tillgänglighet avseende både kompetens och resurser.

Mot denna bakgrund ter sig förslaget till splittring av den icke-kirurgiska cancersjukvården som ytterst märkligt och farligt. Förutsättningarna för cancerpatienter i Stockholm att få bästa möjliga vård försämras. Den patientnära forskningen blir svårt lidande. Fondernas uppfattning är att förslaget avseende splittring måste med kraft avvisas.

Ulf Lagerström, ordförande i Cancerföreningen i Stockholm

Bertil Hamberger,  vice ordförande  i Cancerföreningen i Stockholm

Cecilia Schelin Seidegård, ordförande i Konung Gustaf V:s Jubileumsfond

ULF LAGERSTRÖM, BERTIL HAMBERGER OCH CECILIA SCHELIN SEIDEGÅRD.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev