Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stå upp för hälsan på Change Day den 4 juni”

Publicerad: 4 juni 2015, 06:00

Fysioterapeuterna vill att du reser dig upp var tjugonde minut i dag.


Fysisk inaktivitet är i dag en av de snabbast växande hälsoriskerna i vårt samhälle. Det finns starka samband mellan fysisk inaktivitet och stora folkhälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdom, demens, Alzheimers sjukdom, typ 2-diabetes, metabola syndrom, vanliga cancerformer och depression. Stillasittandet har utvecklats till en pandemi som orsakar var tionde dödsfall.

När det gäller risk för att dö i förtid har WHO listat fysisk inaktivitet och stillasittande på en fjärde plats efter högt blodtryck, tobaksbruk och högt blodsocker/diabetes.

Riskerna med fysisk inaktivitet är alarmerande.

Internetanvändandet ökar och det är i den yngre generationen som den största ökningen sker. En satsning på fysisk aktivitet och rörelseglädje behöver genomföras i förskola, skola, arbetsliv och äldreboende med dagliga möjligheter till fysisk aktivitet.

Fysioterapeuter har specialkunskaper om rörelse och träning och är en resurs som kan användas ännu mer för att leda arbetet för mer rörelse, och mer fysisk aktivitet för alla människor.

Vid fysioterapeuternas världskongress i Singapore nyligen väcktes förslag om att arbeta globalt med detta. Under hashtagen #globalPT kommer vi fram till nästa världskongress i Sydafrika 2017 att ihärdigt arbeta för att fysioterapeuter bör leda förändringsarbetet för att få till mer rörelse i skolan, i arbetslivet, för alla äldre, ja överallt i livets alla situationer.

När Sverige för andra gången ordnar Change Day den 4 juni i år, så är det ett bra tillfälle att vi fysioterapeuter tar ett initiativ.

Vi vill därför utmana dig att nu på torsdag den 4 juni konkret bidra till ökad rörelse och mindre sittande där du befinner dig. Försök till exempel få de möten och arbetssituationer du medverkar i denna dag att bli mer rörliga och inte bli enbart sittande. Uppmana gärna alla som kan till att resa sig var tjugonde minut. Det ger både mer rörelse, mindre fysisk inaktivitet och dessutom oftast bättre möten och sammanhang. Om man inte kan eller vill resa sig, så finns andra sätt att få mer rörelse och mer välbefinnande.

Vi lovar att fortsätta arbeta intensivt för att få mer rörelse och fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården, omsorgen och hela samhället, i Sverige och i världen.

Hänger du på? Gå i så fall in och lämna ditt löfte på www.ChangeDay.se eller gilla och joina vårt löfte.

Stefan Jutterdal, ordförande, Fysioterapeuterna
Helena Pepa, vice ordförande Fysioterapeuterna
Mikael Hjerne, ordförande Distrikt Östergötland och FS-ledamot
Elisabeth Haraldsson, ordförande Distrikt Västernorrland och FS-ledamot
Katarina Grinell Hellström, ordförande Distrikt Västra Götaland
Marita Lindqvist, ordförande Distrikt Västerbotten
Carolina Israelsson, ordförande Distrikt Örebro
Monica Berg, Distrikt Jämtland/Härjedalen
Kalle Nordén, ordförande OMT-sektionen
Eva Rasmussen Barr, ordförande sektionen för Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
Stina Törner, ordförande sektionen Habilitering och pediatrik
Pia Nilsson, ordförande Distrikt Halland och FS-ledamot
Anna Bjarnegård, ordförande i Smärtsektionen
Linda Humlesjö, ordförande, sektionen för Reumatologi
Cajsa Ericson, Ordförande, sektionen för Veterinärmedicin
Mark Højbo, ordförande sektionen Mental hälsa
Birgitta Nyberg, ordförande OK-sektionen
Lena Zidén, ordf sektionen Äldres Hälsa
Lennart Dückhow, ledamot i distrikt Västra Götaland och FS-ledamot
Pia Borg Lindblom, ordförande distrikt Blekinge
Mari Lundberg, ledamot förbundsstyrelsen
Marie Granberg, ledamot i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse, ordförande Stockholms Privata Fysioterapeuter
Gunilla Limbäck Svensson, ordförande i sektionen för Mekanisk Diagnostik och Terapi
Agneta Siebers, ordförande Distrikt Jönköping
Kristina Larsson, förhandlingsråd Norrbotten
Malin Larsson Roos, ordförande Fysioterapeuterna Kronoberg
Cecilia Winberg, ledamot förbundsstyrelsen
Terttu Lempinen, ordförande, distriktsstyrelsen Fysioterapeuterna i Skåne
Magnus Moberg, Distrikt Gävleborg
Eva Hällgren, ordförande Distrikt Gotland

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev