Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Städning – en fråga för sjukhusledningen

Publicerad: 16 december 2008, 10:58

Förutsättning för att göra rätt kan saknas i systemet, skriver Karl-Henrik Lundell och Lars Flink.


Debatten om bristande städning på Danderyds sjukhus visar på betydelsen av kvalitet och innehåll även i tjänster som inte handlar om direkt vård. Det är tydligt att det behövs angreppssätt, hjälpmedel och verktyg för att komma till rätta med kvalitetsproblemen.

Det räcker inte att ställa krav på personalen – om kvaliteten brister finns inte tillräckliga förutsättningar för att alltid göra rätt inbyggda i systemet. Problemen är ofta systemberoende snarare än personberoende.

Det finns flera vinster med att arbeta med kvalitetsfrågorna på ett systematiskt sätt – enligt kraven i ledningssystemet ISO 9001. Sedan 1996 ställer också Socialstyrelsen i en föreskrift krav på att vårdgivare ska ha ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.

Ett ledningssystem fokuserar på att organisationen ska ha systematiska angreppssätt för att hålla hög kvalitet i alla processer som är viktiga för verksamhetens huvudkunder, vilket naturligt är patienter när vi talar om vård. Angreppssätten ska skapa förutsättningar för personalen att göra rätt och de inkluderar såväl förebyggande riskanalyser som händelseanalys när något har inträffat. På så sätt skapas möjligheter till patientorienterad sjukvård och ökad patientsäkerhet.

För att uppfylla kraven i ISO 9001 ska man först och främst identifiera vad som är viktiga processer i verksamheten. Härefter ska man kartlägga innehållet, beskriva sitt arbetssätt, skapa riktlinjer för hur man bör arbeta, sätta upp mål, övervaka processerna med hjälp av indikatorer och följa upp och analysera utfallet samt åtgärda och förbättra. Detta ska göras med patientnytta som riktmärke – vilket innebär bra medicinska resultat och en tillgänglig och säker vård.

Ytterst är detta ett ledningsansvar.

Den senaste tidens larmrapporter om städning på sjukhus visar tydligt att även processer som ofta ses som ”sekundära” är viktiga att inkludera i ett ledningssystem.

Förutom införandet av ett kvalitetsledningssystem finns ett kraftfullt verktyg i städstandarden Städkvalitet – SS 62 78 01:2006. Standarden underlättar i allt från upphandling till uppföljning av städtjänster. I standarden finns metoder för mätning av damm på ytor och hygienmätning som kan användas då man ställer krav på städresultatet.

Inom industrin har det länge varit känt att det är lönsamt att arbeta systematiskt med kvalitet. Vården har andra mått på framgång och leverans till skattebetalarna, men det finns anledning att förutsätta att principerna i ISO 9001 även gör sjukhus mer effektiva, minskar antalet misstag och ökar patientsäkerheten.

Standarden för kvalitetsledningssystem har nyligen kommit i en ny utgåva, ISO 9001:2008. För hälso- och sjukvården finns en anpassad vägledning för tolkning av kraven i ISO 9001, SIS-CEN/TS 15224:2005.

Karl-Henrik Lundell
Lars Flink

Karl-Henrik Lundell
är överläkare och medicinsk expert inom Socialstyrelsen samt svensk representant i det europeiska standardiseringsarbetet.

Lars Flink
är vd för Sis, Swedish Standards Institute.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev