Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Ställ frågan om donationsvilja oftare”

Publicerad: 15 juli 2013, 07:45

Äntligen tillsätter alliansregeringen och socialminister Göran Hägglund en utredning för att skapa fler och nya sätt att göra det enklare för fler att donera organ, skriver Cecilia Widegren (M).


Efter längre engagerade diskussioner ska nu utredningen göra en allmän bedömning av förutsättningarna för donationsfrämjande insatser i vården och dessutom kartlägga vårdgivarnas organisation och arbetssätt. Men dessutom jobba fram konkreta förslag för hur det ska bli möjligt att donera organ vid hjärtdöd, göra medicinska förberedelser inför en organtransplantation, underlätta för människor att göra sin donationsvilja känd och förbättra sjukvårdens donationsarbete.

Hälso- och sjukvårdens företrädare välkomnar utredningen. Den ligger helt rätt i tiden. Intensivvården har förbättrats och patienterna behandlas väl. Reglerna behöver ändras, konstaterar Läkarförbundet.

Frågorna har länge diskuterats. Därför är det bra att det bland annat genom riksdagsmotioner går att verka för att det tas fram konkreta förslag som alliansregeringen sedan kan genomföra. Till exempel har jag motionerat om att det bör vara obligatoriskt för den som tar eller förnyar sitt körkort att ta ställning för eller emot organdonation. På det sättet når man två tredjedelar av Sveriges befolkning kontinuerligt. Det är ett sätt som jag hoppas att utredningen tittar på. Huvudsaken är att fler ges möjlighet oftare och enklare att ta ställning.

I takt med att forskning och vetenskap flyttas fram blir fler och fler organ möjliga att transplantera. Det är förstås positivt, men myntet har också en baksida. Den tekniska utvecklingen medför fler transplantationer och högre krav på att hitta lämpliga organ. Behovet växer ständigt och överskrider redan tillgången. Resultatet blir att fler dör i onödan och i förtid. Riksdagens utredningstjänst har beräknat att det årligen dör 250 till 300 personer som hade kunnat räddas med fler donerade organ.

Situationen förvärras av att många lämpliga donatorer inte har registrerat en vilja att donera. Att donera organ ska alltid vara frivilligt men frågan borde ställas oftare. Organdonationer väcker många svåra frågor. Utredningen om donations- och transplantationsfrågor ska ur medicinska, etiska och rättsliga aspekter även se över möjligheten att genomföra medicinska insatser som enbart syftar till att främja möjligheten till donation, om det var vad den avlidne själv önskade.

Kön till organtransplantationer växer. Det är glädjande att alliansregeringen nu ser över hur den kan bli kortare. Sverige behöver fler donatorer. Det räddar liv.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev