Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Stark grund för fortsatt utredning om STAN

Publicerad: 4 Juli 2007, 10:40

"Jag vill  bestrida påståenden om förväxlingar av fall som underlag för min slutsats och att jag haft fel studiedatabas som underlag för mina slutsatser." Det skriver Ulf Hanson i sitt svar på Dagens Medicins ledare.


Kommentar till ledare av Per-Gunnar Holmgren i Dagens Medicin

 1) Sluta bråka kring förlossningsvården!
 I Dagens Medicin antyds en konflikt kring STAN och att anmälan skulle vara ett led i denna. Jag vill markera att jag inte själv varit indragen i någon sådan konflikt. De flesta av för-fattarna till Lancet-artikeln känner jag väl och har hittills haft en bra relation till. Som verk-samhetschef för 3-4 år sedan beslutade jag att köpa STAN till förlossningsavdelningen i Uppsala. Den används här fortfarande om än med viss försiktighet. För mig är det enda viktiga med den här granskningen mot bakgrund av de synpunkter jag framfört att få klarhet
 i vad STAN-tekniken står för så att vi inte felanvänder denna utrustning. Det gäller en övervakning där barn kan komma till skada därför är detta en för mig oerhört väsentlig fråga. Jag har tidigare  bråkat  om förlossningsvården beträffande överanvändning av värkstimu-lerande medel, onödiga bristningar vid förlossningar. Vi har en bra förlossningsvård, den kan bli bättre. Jag tänker fortsätta att ha synpunkter på den.

 Jag hamnade i en extremt svår och obehaglig situation när jag upptäckte att fall med metabol acidos var exkluderade från intention to treat-analysen utan förklaring i Lancet-artikeln. Jag valde då att lämna frågan vidare, ett av de svåraste beslut jag stått inför. Fanns oklarheter i materialet var uppfattningen vid Helsingborgsmötet att detta måste utredas offentligt.

 2)  Förväxlingar av fall och inte besvärat sig att få studiedatabasen .
 I den tabell som bifogades min anmälan till Lunds universitet men som inte fanns med
 initialt i redogörelsen som publicerats på Dagens Medicins hemsida finns i tabell 1 fyra fall. De fyra fallen är skäl för min huvudsakliga kritik. De återfinns alla i studiedatabasen under angivna id-nr. De är inte förväxlade vilket också framgår av forskargruppens svar. Jag fann en del fel i andra journalkopior och har därför tagit upp detta i min redogörelse. Tyvärr finns det i denna, då jag redogjort för samma fall flera gånger, vid några tillfällen enstaka siffra eller bokstav i kodnamn som blivit fel. Det borde framgå av sammanhanget att de är fel och
 inga nya fall.  Förväxlade fall  har inte haft någon betydelse för mina slutsatser.

 Enligt överenskommelse fick jag studiedatabasen av huvudförfattaren. Det fanns ingen anledning för mig att tro att det fanns andra studiedatabaser. Data från den s k master-data-
 basen som redovisas av forskargruppen överensstämmer med data jag har i studiedatabasen.

 Jag vill därför bestrida påståenden om förväxlingar av fall som underlag för min slutsats och att jag haft fel studiedatabas som underlag för mina slutsatser.

 Jävsituationen har jag nämnt då den var okänd för mig tidigare men den är inte grund för min slutsats.

 3)  Ulf Hanson bör komplettera sin anmälan eller ta tillbaka den  
 I anmälan som ingick till Lunds universitet finns fyra fall (Tabell 1) som jag anser borde redovisats som metabolisk acidos i STAN-armen. Två har forskargruppen, även om än på lite slingrigt sätt, nu accepterat borde varit med. De övriga två fallen avvisar man pga en kvalitetskontroll av prover. Denna finns inte på något sätt redovisad i artikeln, dvs fanns inte med i förutsättningen för min granskning. Av inlagan från forskargruppen framgår dessutom att kraven inte tillämpats konsekvent!! Men de här två fallen i STAN-armen har undantagits vilket ej redovisats. Fyra fall kan låta lite i en stor studie men fallen med s k metabol acidos är ett fåtal patienter. Läggs de här fyra fallen till så försvinner den statistiskt signifikanta skillnaden mellan de två övervakningsmetoderna beträffande utfallet metabolisk acidos. Varje fall har alltså stor betydelse. Detta är en stark grund för fortsatt utredning.
 Jag kommer utförligare och mer i detalj bemöta forskargruppens svar i  kvalitetsfrågan  i en kompletterande skrivelse till Lunds universitet.

Ulf Hanson är förlossningsläkare och chef för kvinno- och barndivisionen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Dagens Medicin svarar: Kritiken står fast

Ledare: Anklagelser om fusk orsakar nya strider inom förlossningsvården

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev