Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

”Stärk skyddet för barn till missbrukare”

Publicerad: 9 Februari 2018, 06:00

Eric Dicksson, förbunds­styrelse­leda­mot Krist­demokratiska ungdoms­förbundet, KDU.

Krist­demokratiska ungdoms­förbundet vill se en förändring av LVM som möjliggör att tvångsvård tillämpas om någon utsätter sitt ofödda barn för en risk att födas med en skada orsakad av missbruket.


Att missbruk av narkotika och alkohol orsakar fosterskador har länge varit känt. Beteende­störningar, psykiska besvär och olika grader av utvecklings­störningar är några av de skador som kan uppstå till följd av moderns missbruk. Vid tungt narkotikamissbruk ökar risken för missfall, blödningar, fosterdöd, förlossningskomplikationer, havandeskapsförgiftning eller för tidig födsel. Trots detta har riksdagen tidigare sagt nej till att utöka möjlighet till tvångsvård genom lagen om vård av miss­brukare, LVM, för att skydda fostret. Vi i KDU anser att barnet i kvinnans mage är skyddsvärt och därför är en lagändring ett måste för att ytterligare stärka barnets möjligheter till en så bra start på livet som möjligt.

Missbruksvården ska, så långt det är möjligt, ske på frivillig basis

I vårt grannland Norge finns möjligheten att tillämpa LVM på gravida som missbrukar. Lagen har inte resulterat i många omhändertaganden men har haft en positiv preventiv effekt. Den preventiva effekten i detta fall är mycket positiv då lagändringen bidragit till att motivera till fri­villig vård. Missbruksvården ska, så långt det är möjligt, ske på frivillig basis. Då frivillighet inte är möjligt fyller LVM en viktig funktion, vilket den även skulle göra med hänvisning till omsorg av det barn som den missbrukande kvinnan bär.

Det är viktigt att vi säker­ställer att kvinnor med miss­bruks­problem ges möjlighet till den bästa möjliga vården för att uppnå en alkohol- och drogfri graviditet. Därför behövs förstärkningar av missbruksvården för att säkerställa vårdens kvalitet och kompetens, men också ytterligare möjligheter till tvångsvård. Detta genom en förändring av LVM som möjliggör att tvångsvård tillämpas om någon utsätter sitt ofödda barn för en påtaglig risk att födas med en skada orsakad av missbruket.

Alla barn ska ges så goda förut­sättningar som möjligt till en bra start i livet och därför behöver skyddet för barn till missbrukare stärkas. Varje barn förtjänar att födas drogfri.

ERIC DICKSSON

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev