Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Starta ett pilotprojekt på Lycksele BB”

Min dröm är att Lycksele BB får starta ett projekt där barnmorskor under minst tre år får bedriva normal förlossningsvård utifrån vår kompetens, skriver barnmorskan Elin Fällström. (1 kommentar)

Publicerad: 20 oktober 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Elin Fällström, barnmorska vid Lycksele BB.


Ämnen i artikeln:

Lycksele lasarettFörlossningsvård

Tänk er ett scenario där Region Västerbotten utlyser ett forskningsprojekt i Lycksele för att få barnmorskor att starta Sveriges första, riktiga, barnmorskeledda enhet för kvinnor med en förväntad lågriskförlossning. 

Ge oss möjligheten att arbeta med den normala förlossningen i fokus, utifrån vår kunskap, beprövade erfarenhet och engagemang för kvinnors rätt att föda barn utifrån sina kroppars villkor. Vår profession besitter en enorm kunskap som sakta men säkert urholkas av mer CTG-övervakning, fler interventioner, fler långdragna induktioner, skalpelektroder, rutinmässig provtagning av mor, barn och navelsträng. Familjer nekas tillträde till förlossningen för att förlossningsarbetet inte är tillräckligt etablerat och man skickas hem innan man känner sig riktigt redo. 

Läs mer: Nya siffror: Färre barn dör före förlossning 

Vi vill skapa en hemlik miljö med rum som lugnar och normaliserar. Icke-farmakologisk smärtlindring i kombination med den farmakologiska. Framför allt, det som visats vara det enskilt viktigaste kriteriet för ett bra utfall hos mor och barn under en förlossning: hög närvaro av en tränad barnmorska. 

Ge kvinnorna möjlighet att få föda utifrån sina egna förutsättningar och önskningar, med en tilltro till kroppens kraft. Att under latensfasen få en chans att starta upp i en trygg miljö, få vara med sin partner. Inte behöva vänta hemma tills det känns som att förlossningen är nära förestående. Att vara garanterad den utvilade barnmorskans och undersköterskans stöttning i livets mest sårbara ögonblick. 

För att leverera evidensbaserad vård bör det också vara möjligt att erbjuda kontinuitet med samma barnmorskor genom vårdkedjan graviditet, födsel och eftervård, något som rekommenderas av världshälsoorganisationen WHO internationellt och även av Socialstyrelsen i Sverige.

Naturligtvis skulle vi även ha en obstetriker på plats. Men förlossningsläkaren ska vara en del i ett team där barnmorskan leder arbetet med den normala förlossningen, inte tvärtom. Den födande är den som ska ta besluten kring sin egen förlossning. 

På många förlossningskliniker i dag fråntas barnmorskor sin bestämmanderätt, sitt ansvar gentemot kvinnorna de stöttar och tyvärr sin egen självkänsla. Det jag skräms allra mest av är hur man som barnmorska, på engelska midwife, mer eller mindre förpassats till att vara en ”med-wife”, likt en förlösande sjuksköterska utan egentlig makt att påverka besluten som tas runt familjen. Den läkare som är i tjänst har sista ordet, ibland utan möjlighet att anpassa efter kvinnans önskemål. 

Man behöver en ordination från läkare för att ta beslut som vi i vår profession är tränade att ta. Epidural och så kallad sovdos är två exempel på smärtlindring som under en normal förlossning inte behöver en ordination – men man har i flera regioner lagt krav på beslut från en obstetriker. 

Man utlovar en barnmorska per födande i Stockholm och jag hoppas verkligen att det ger ringar på vattnet. Att inte ännu en medikaliserad förlossningsavdelning startar, eller att en mindre, fungerande enhet stängs på bekostnad av kvinnors välmående. Om den utveckling som Sveriges förlossningsvård nu genomgår får fortsätta så tror jag att ännu fler barnmorskor lämnar sitt yrke.  

Jag har varit med om för många situationer där kvinnan/familjen inte har förstått informationen, inte givit sitt medgivande, stressats genom att de ombetts vänta hemma eller helt enkelt inte tagits på allvar. Detta gäller både före, under och efter förlossningen. Jag vill inte längre bidra till denna kvinnofientliga kultur som vi nu håller på att skapa inom förlossningsvården. 

Därför har jag en dröm:

Att Lycksele BB, Sveriges minsta förlossningsklinik, får starta ett pilotprojekt där barnmorskor under minst tre år får bedriva normal förlossningsvård utifrån vår kompetens. Med ett ökat inflytande, och arbete utifrån den normala förlossningen, så skulle barnmorskor lockas att arbeta på denna fantastiska klinik. Och genom att erbjuda kvinnor en förlossning på deras villkor så tror jag att man skulle öka antalet förlossningar – kanske rentav starta en förlossningsturism till Västerbottens inland. 

Elin Fällström, barnmorska vid Lycksele BB

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-11-09

Detta är enligt Signe Janssons modell.

Verksam vid Ystad förlossning och BB på -70-90 talet, som totalförvandlade förlossningsvården. SIGNE JANSSON införde avslappning och minskade medicinska ingripande. Hon förespråkade samarbete mellan båda föräldrarna och  barnmorskan. Föräldrar planerade sin  graviditet så de  kunde vara i Ystad när det var dags för förlossning. Det hade varit perfekt om Lycksele kan fortsätta  i Signes spår. Det behövs i dessa tider när allt ska gå så fort.

Viktigt också när det pratas så mycket om att all vård ska ske i samrådan med den/de den gäller.

Karin Geft, barnmorska

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev