Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Staten måste styra antalet AT-tjänster”

Publicerad: 23 september 2020, 04:00

Antalet AT-tjänster skulle behöva öka från dagens 1 493 platser till 2 047 platser på sju år, enligt Läkarförbundet.

Regionerna har misslyckats med att försörja landet med läkare, skriver bland andra Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.


Kompetensförsörjningen är en av vårdens allra viktigaste frågor. Det konstaterar företrädare från både Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och regeringen. Likväl har bristen på specialistläkare genomsyrat svensk hälso- och sjukvård under en lång tid. I en rapport från Socialstyrelsen i år uppger 19 av 21 regioner att det finns för få specialistläkare. Underbemanningen har bidragit till en ansträngd arbetsmiljö i såväl primärvården som akut- och slutenvården – och i slutändan är det patienterna som står som förlorare. Nu visar nya beräkningar från Läkarförbundet på en djupt oroande utveckling.

För att få påbörja sin specialiseringstjänstgöring, ST, den femåriga utbildning som krävs för att bli specialistläkare, behöver man först genomgå en så kallad allmäntjänstgöring, AT, för att erhålla läkarlegitimation där man under handledning ökar sin kliniska kompetens för att bli självständig läkare. En bidragande orsak till bristen på specialistläkare är att för få AT-tjänster har tillsatts under en längre tid. I grunden är det ett kollektivt handlingsproblem, där regioner saknar incitament att utbilda tillräckligt många läkare eftersom risken finns att de läkarna flyttar till andra regioner efter sin AT. Man sparar sig helt enkelt fattig på personal.

Det är framför allt de stora regionerna som brister i sitt ansvar. När man jämför antalet AT-tjänster i relation till regionernas befolkningsmängd visar resultatet att Region Stockholm erbjuder lägst antal platser i landet, följt av Region Uppsala, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Det är också dessa regioner som har de bästa förutsättningarna för handledning.

I stället för att anta ett mer långsiktigt perspektiv anställer regionerna nyexaminerade läkare, det vill säga läkare före AT, som underläkare – utan legitimation, med osäkra anställningsvillkor, låga löner, ett orimligt stort ansvar och ofta utan tillgång till handledare. I den rollen får de arbeta på akutmottagningar, dit de multisjuka och de svårast sjuka patienterna kommer. Det är en enormt pressad situation som våra unga läkarkollegor utsätts för och det är resultatet av ett systemfel som regionerna systematiskt upprätthåller.

Samtidigt fortsätter väntetiderna för AT-läkarna att öka och en fjärdedel av dem som väntat i längre än ett år överväger att lämna vården. Det vore förödande. Samhället har investerat mycket i att utbilda och få ut våra unga läkarkollegor i arbete. Varje år som nyexaminerade läkare tvingas vänta på AT innebär i längden ett förlorat år som verksam specialistläkare – ett enormt slöseri med samhällets resurser.

Lösningen på problemet stavas fler AT-tjänster. Historiskt har SKR varit principiellt emot att få statligt stöd för att lösa situationen, men situationen har eskalerat. Läkarförbundet har gjort en beräkning av behovet av AT-tjänster. Beräkningen visar att antalet AT-tjänster måste öka med cirka 100 tjänster årligen fram till och med 2028. Detta för att säkerställa den framtida bemanningen av specialistläkare som kan ge patienterna en så bra vård som möjligt.

Regionerna har misslyckats med att försörja landet med läkare och utnyttjar situationen till att kortsiktigt få billig arbetskraft. För att komma ur detta behöver ansvaret för AT ligga på staten. Endast det kan vända trenden och skapa en hållbar situation. Det är man skyldiga oss, patienterna och skattebetalarna.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Madeleine Liljegren, ordförande Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Sofia Rydgren Stale, ordförande utbildnings- och forskningsrådet inom Sveriges läkarförbund.

HEIDI STENSMYREN, MADELEINE LILJEGREN, SOFIA RYDGREN STALE

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev