fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Staten måste ta ansvar för systemfelen i äldrevården”

Publicerad: 7 juli 2020, 05:00

Foto: Getty Images

Bristen på geriatriker, geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i många kommuner leder till helt ohållbara brister i den kommunala äldresjukvården, skriver debattörer från SPF Seniorerna.


Mantrat under coronapandemin, ”att skydda de äldre”, har ingen täckning i delar av dagens äldreomsorg, eftersom långvariga och djupgående brister gör just detta svårt. ”Att skydda de äldre” blir tyvärr bara ett tomt uttryck om det inte följs av konkret handling för äldreomsorgen, något vi och andra har efterfrågat i åratal.

Sverige har en i stort sett bra äldreomsorg som blivit successivt bättre sedan Ädelreformen. Men att bara tala om äldreomsorg för tanken fel då det egentligen rör sig om oftast krävande äldresjukvård. Den absoluta majoriteten av personer i särskilda boenden, och de med hemsjukvård, har en omfattande och komplicerad sjukdomsbild. Trenden mot allt större vårdbehov har inte åtföljts av medicinsk kompetens bland omsorgens personal eller ledning.

En av de viktigaste orsakerna är att kommunerna saknar den högsta medicinska kompetensen, läkare, i sin organisation och de avtal om läkartillgång som finns med regionerna är ofta otillräckliga. Detta tillstånd har bestått i princip sedan Ädelreformen 1992.

Det saknas dessutom ofta geriatrisk kompetens i den kommunala äldresjukvården och sedan många år råder även stor brist på geriatriker. Andelen geriatriker inom hälso- och sjukvården har varit oförändrad under årtionden, mellan 5 och 6 geriatriker per 100 000 invånare. Mellan 2013 och 2017 minskade antalet med 9 procent. Trots att Socialstyrelsen redan 2011 bedömde att det skulle behövas cirka 700 nyutbildade geriatriker fram till 2025 har utbildningstakten inte ökat alls. Fördelningen av geriatriker i Sverige är mycket ojämn. I flera regioner fanns det 2018 enstaka eller inga geriatriker – medan regionen med Sveriges yngsta befolkning, Stockholm, har dubbelt så många geriatriker som rikssnittet.

Bristen på geriatriker, geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i många kommuner leder till helt ohållbara brister i den kommunala äldresjukvården. Coronapandemin har blottlagt detta i många kommuner. Läkaren är oftast konsult för sina patienter och inte delaktig i den medicinska ledningen. Läkartillgången är ofta bristfällig och ansvarig läkare kan bytas utan att kommunen är medveten om det. Läkemedelsbehandlingen blir lidande, årlig ålagd läkemedelsgenomgång genomförs inte för alla, viktiga och livsavgörande beslut tas av ansvarig läkare via telefonkontakt – även vid palliativ vård, mot de nationella riktlinjerna där personlig undersökning har högsta prioritet.

SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården, i både regioner och kommuner. Kvalitén på vården och omsorgen av äldre får inte bestämmas utifrån var man bor. Sjukvården måste anpassas efter verkligheten. Vi vill att regeringen gör en särskild satsning för att kraftigt öka antalet geriatriker, regionerna ska tvingas prioritera och planera för fler utbildningsplatser i geriatrik.

Anställ fler läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens – utbildningen ska vara lika i hela landet. Inför en kontinuerlig och flexibel kompetenshöjning som anknyter till aktuella vård- och omsorgsproblem. Den medicinska kompetensen måste höjas i den kommunala sjukvården, både på ledningsnivå och hos dem som arbetar närmast de äldre.

Äldresjukvårdens organisation är dessutom inte optimal, avtal mellan kommuner och regioner har visat sig inte räcka till, och behöver förändras. Antingen kan det ske genom att regionerna tar över ansvaret för hemsjukvården och särskilda boenden, eller genom att primärvården i sin helhet övergår till kommunerna, så som det en gång var tänkt inför Ädelreformen 1992.

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Gösta Bucht, sakkunnig vård och omsorg SPF Seniorerna

EVA ERIKSSON, GÖSTA BUCHT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev