Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Statens arbete för en ökad digitalisering är splittrat”

Sverige befinner sig långt ifrån att kunna uppfylla visionen om att vara bäst i världen på e-hälsa, skriver Johan Hultberg (M) och Nicklas Sandström (M).

Publicerad: 20 november 2020, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot i socialutskottet. Nicklas Sandström (M), oppositionsråd i Region Västerbotten.

Montage: Edel Photo


Ämnen i artikeln:

Digital vårdRegion VästerbottenSKR

Sverige har tagit ett enormt kliv framåt i digitalisering under den rådande coronapandemin. Inte minst har hälso- och sjukvården snabbt ställt om till digitala arbetssätt. Antalet digitala vårdmöten har ökat kraftigt, digitala verktyg för anamnesupptagning och triagering införts av allt fler, råd och stöd online har förstärkts, självskattningstjänster och chattbotar lanserats och egenmonitorering av kroniska sjukdomar accelererats, för att bara nämna några områden. 

Många patienter har haft digital kontakt med vården och därmed sluppit långa och tidskrävande resor. Genom digitala vårdkontakter har också risken för smittspridning i den pågående pandemin kunnat minskas och viktig arbetstid för personalen frigjorts.  

Denna snabba omställning har samtidigt visat på allvarliga brister som behöver rättas till. Spelreglerna för digitala vårdaktörer behöver vara tydliga, ansvarsfördelningen mellan myndigheter och sjukvårdshuvudmän behöver vara glasklar, och juridiska förutsättningar behöver anpassas till nya sätt att arbeta. 

Vi kan konstatera att statens sätt att organisera sitt eget arbete för att nå en ökad digitalisering är splittrat och inte ändamålsenligt. Staten måste bättre samordna sitt arbete. Kommun- och regionsektorn försöker genom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och bolaget Inera skapa förutsättningar för att utveckla vård och omsorg genom digitalisering.

Regionerna genomför just nu stora investeringar i nya vårdinformationssystem, vilket är positivt. Vi behöver samtidigt vara ärliga och konstatera att det som nu sker inte är tillräckligt för att motsvara de förväntningar som finns bland medborgare, personal och brukare. Länder som Australien och Nya Zeeland har lyckats med en kraftsamling. De arbetar nära industrin för att hitta långsiktiga och accepterade lösningar. Av detta har Sverige mycket att lära för att gå från ord till handling.

Från Moderaternas sida har vi identifierat många konkreta hinder för digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Hinder som bland annat består av en föråldrad lagstiftning kring patientinformation. Därför har vi lagt ett batteri av förslag till förändringar. Flera av våra förslag har en enig riksdag ställt sig bakom. 

Bland annat har riksdagen ställt sig bakom vårt förslag om att dagens krav på aktivt samtycke bör ändras så att en patient i stället antas samtycka till att vårdgivare får ta del av patientinformation. Riksdagen har även ställt sig bakom förslaget om förändringar i lagstiftningen i syfte att skapa goda möjligheter till sammanhållen journalföring och informationsdelning inte bara inom hälso- och sjukvården utan också mellan regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst. Nu måste regeringen återkomma med skarpa lagförslag. 

Något som utgör ett stort hinder är avsaknaden av politisk styrning när det gäller formandet av vilka spelregler som ska gälla när det kommer till tekniska standarder och terminologi. Här hamnar Sverige efter. Därför måste staten nu ta ett större ansvar och regeringen visa handlingskraft. 

Moderaterna vill riva hinder för digitalisering samt skapa bättre stödjande system för förverkligandet av visionen att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Inte därför att digitalisering är ett självändamål utan därför att digitalisering är ett helt centralt verktyg för verksamhetsutveckling. Det är emellertid nedslående att behöva konstatera att Sverige i dagsläget befinner sig långt ifrån att kunna uppfylla visionen om att vara bäst i världen på e-hälsa. Vi behöver digitalisera mera – för patienternas skull.

Johan Hultberg (M), riksdagsledamot i socialutskottet.

Nicklas Sandström (M), oppositionsråd i Region Västerbotten.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev