Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stödsystemet bör samordnas på regional nivå”

Utredningen Innovation som drivkraft – från forskning till nytta innehåller ingen analys av stödsystemet som uppfattas som splittrat och svårnavigerat, skriver debattörer från Västra Götalandsregionen.

Publicerad: 21 maj 2021, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kristina Jonäng (C), ordförande Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd. Helena Holmberg (L), ledamot i styrelsen för Sahlgrenska Science Park.


Ämnen i artikeln:

InnovationVästra Götalandsregionen

I stället för att analysera villkor och föreslå förbättringar har innovationsstödsutredningen anlagt ett centralistiskt synsätt. Systemet bör samordnas på regional nivå för att bättre ta tillvara akademiska styrkor vid respektive lärosäte. 

Högskolor har en skyldighet att samverka med det omgivande samhället, informera om forskningsresultat och se till att vetenskapliga upptäckter kommer till nytta. Högskolorna har egna innovationskontor och holdingbolag. Vi stödjer utredare Alf Karlssons ambition att effektivisera, förenkla och tillgängliggöra innovationssystemets struktur. Men utredningen SOU 2020:59 Innovation som drivkraft – från forskning till nytta, som presenterades i oktober 2020, innehåller ingen analys av stödsystemet som uppfattas som splittrat och svårnavigerat. 

Läs även: ”Missnöjet med tolkbranschen beror på upphandlingarna”

I Västra Götaland finns två universitet, tre högskolor samt ett campusområde för Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Lärosätena är en motor i utvecklingen i Västsverige. Nyttiggörande av forskning är avgörande. Västra Götalandsregionen arbetar strategiskt med ett innovationsstödsystem kopplat till lärosätena. Långsiktigheten skapas genom att Västra Götalandsregionen står för en basfinansiering på 60 miljoner kronor årligen av sex science parks och åtta inkubatorer, nära kopplade till lärosätena. Därutöver finns regionala resurser för utvecklingsprojekt där samarbeten mellan aktörerna står i centrum. 

Internt har Västra Götalandsregionen byggt upp ett innovationssystem där Innovationsplattformen och Gothia Forum utgör infrastrukturer med syfte att främja innovationer inom hälso- och sjukvård. Här avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen cirka 20 miljoner kronor per år i en Innovationsfond som riktar sig till vårdens medarbetare. Även sådana innovationsprojekt genomförs i nära samarbete med lärosäten. 

En samordning av innovationsstödsystemet bör ske på regional nivå. Här finns en förståelse för lärosätenas möjligheter och utmaningar, kunskap om övrig offentlig sektor samt kännedom om näringslivets styrkor. Hälso- och sjukvården samt det privata näringslivet är ofta kravställare, utvecklare och slutanvändare av innovationer och därmed avgörande parter i innovationsutvecklingen. Lärosäten i Västsverige samverkar inom undervisning, forskning och nyttiggörande genom Lärosäten i Väst. Samarbetet syftar bland annat till att stärka nyttiggörande- och innovationsförmåga. 

Vi välkomnar utredningens ambition att vidga begreppet nyttiggörande. Kunskap och kompetens vid lärosäten nyttiggörs på fler sätt än via kommersialisering. Utbildning, publicering av forskningsresultat och samverkansaktiviteter är verktyg för ett nyttiggörande. Här kan lärosätena bidra mer. Men utredaren hoppar över analysen om förutsättningar för att driva innovation i samverkan mellan offentligt finansierad sjukvård, statliga aktörer och privat sektor. Inom medicin och life science är forskare ofta kombinationsanställda och har den ena arbetsgivaren på sjukhuset och den andra på universitetet. Forskaren har olika lagar och regelverk att följa när det gäller intellectual property, IP-rättigheter, och finansiering. Dessa splittrade villkor har utredaren lämnat därhän och i stället presenterat kontraproduktiva förslag. 

Tematiska innovationskontor kommer aldrig att ha en nationell överblick. Väl fungerande innovationskontor har en regional logik där den akademiska styrkan hos varje lärosäte är navet i ett system av offentliga och privata aktörer. 

Utredningens förslag om nationellt finansieringsbolag är lika tveksamt. Redan i dag är investeringsmöjligheter koncentrerade till huvudstadsregionen. Vi menar att holdingbolagen behöver äga och investera i student- och forskningsbaserade bolag i den allra tidigaste fasen. GU Ventures arbetar i dag framgångsrikt med kommersialiseringsfrågor och är, som utredaren påpekar, ett av de tre holdingbolag som står för majoriteten av investeringarna i Sverige. Nedmontering av den verksamheten skulle knappast gagna innovationsstödssystemet i Sverige.

Kristina Jonäng, (C), ordförande Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd

Helena Holmberg (L), ledamot i styrelsen för Sahlgrenska Science Park

 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev