Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Stopp för läkarbemannade akutbilar ett stort steg tillbaka

Publicerad: 21 maj 2008, 05:30

Vi vädjar till Region Skånes sjukvårdspolitiker att fullfölja den satsning som pågått de senaste tre åren, skriver verksamhetschefer inom akutsjukvården.


Sjukvårdens möjligheter att rädda liv och bibehålla livskvalitet ökar kontinuerligt. Med begränsade resurser måste vården koncentreras. Den specialiserade akutsjukvården i Region Skåne är i dag koncentrerad till Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Samtidigt med detta har Region Skåne utvecklat en av landets bäst fungerande ambulansverksamheter, som inom 15 minuter når mer än 90 procent av befolkningen.

Läkarbemannade akutbilarna är det senaste tillskottet i denna utveckling.
antalet patienter på akutmottagningarna ökar varje år. Många av patienterna är äldre och sköra och far illa av trängsel och väntan på akutmottagningarna. Med läkarstöd i ambulanssjukvården kan dessa patienter i allt större utsträckning ges möjlighet att stanna kvar i eget boende och där få behandling av läkare med specifik kompetens och erfarenhet av akutsjukvård. Vid behov av inläggning kan detta göras direkt till närsjukvårdsavdelning utan fördröjning på akutmottagningen.
För den enskilde patienten innebär dessa möjligheter mycket stora fördelar och för akutmottagningarna en värdefull avlastning.

Modern sjukvård bygger på team­arbete. Ett välfungerande team levererar resultat som vida överstiger vad de enskilda kompetenserna i teamet kan åstadkomma. Några exempel på detta är arbetet på
en akutmottagning eller vid en operationsavdelning där olika kompetenser gemensamt löser uppgifterna.

Med läkarbemannade akutbilar kan teamarbetet starta direkt hos den akut sjuke patienten. Viktiga medicinska beslut kan tas i samråd med ambulanssjuksköterskan och behandlingen kan omedelbart sättas in. Det är teamet som räddar liv – sällan enskilda insatser!

För att förbättra vårdens kvalitet och minska onödig tidsfördröjning har i dag ett flertal vårdprogram tagits fram till exempel vid bröstsmärta, stroke, stort trauma och höftfraktur. Läkarmedverkan
är en förutsättning för att bibehålla och vidareutveckla dessa vårdprogram.

Socialstyrelsen tog för drygt ett år sedan beslut om specialistutbildning i akutsjukvård i syfte att förbättra kompetensen inom akutsjukvården. Det pågår för närvarande utbildning av närmare 60 akutläkare på Region Skånes akutsjukhus. Parallellt med tjänstgöring på akutmottagningarna tjänstgör akutläkarna också i läkarbilarna, vilket knyter samman åtgärder utanför sjukhuset med åtgärder på akutmottagningen.

Region Skåne har tack vare de läkarbemannade akutbilarna en unik chans att som första region i Sverige uppnå den optimala vårdkedjan för akuta patienter.

Vi vädjar därför till Region Skånes sjukvårdspolitiker och ledande tjänstemän att fullfölja den satsning som har pågått de senaste tre åren. Det nyligen offentliggjorda förslaget från den politiska majoriteten om nedläggning av de läkarbemannade akutbilarna innebär ett stort steg tillbaka i denna utveckling och en betydande kvalitetsförsämring för den enskilde patienten.

Till sist kan nämnas att de läkarbemannade akutbilarna har haft en mycket viktig roll för upprätthållandet av medicinsk säkerhet i samband med den pågående vårdkonflikten. Det har gällt såväl handläggning av äldre patienter på vårdboenden som triage och stabilisering av skadade vid trafikolyckor i sjukvårdsdistrikt med ”stängt” akutsjukhus.

Bosse Erwander, Martin Laurell, Ola Norrhamn, Sven Oredsson

Bosse Erwander, verksamhetschef vid akutkliniken, Universitetssjukhuset i Lund.
Martin Laurell, verksamhetschef vid akutkliniken, Universitetssjukhuset Mas i Malmö.
Ola Norrhamn, verksamhetschef vid akutcentrum, Centralsjukhuset i Kristianstad.
Sven Oredsson, verksamhetschef vid akutcentrum, Helsingborgs lasarett.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev