Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag21.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Stoppa det enfaldiga drevet mot hyrläkarna

Publicerad: 7 april 2010, 12:41

REPLIK Hyrläkarna är värda varenda krona, anser Lars Wester, som själv arbetar som hyrläkare.


Några reflektioner med anledning av Sven Brittons hyrläkarinlägg i Dagens Medicin nr 12/10:

Sven Britton torde ha satt ett nytt lågvattenmärke genom att i sitt inlägg kalla hyrläkarna för girig ohyra. Med tanke på Brittons ordval undandrar han sig varje seriöst bemötande i sak. Det är bara att skaka på huvudet åt blamagen.

På 40-talet när jag var en liten knatte drev min mor en mindre speceriaffär. Hon klarade ruljansen själv men behövde hyra in hjälp vid jultiden. Det var den tidens hyrpersonal. Ingen höjde ett ögonbryn.

När jag i min tidigare yrkeskarriär som ingenjör under 70-talet valsade runt på ett antal firmor som konsulterande ingenjör, var det heller ingen som raljerade över detta.

När jag nu efter millenieskiftet som pensionär och sporadisk hyrläkare tycker det är trevligt att behålla kontakten med yrket i någon omfattning, finner jag mig ingå i ett kollektiv som regelbundet på osakliga grunder hudflängs. Uppskattningen på de arbetsplatser det gäller är dock inte att ta miste på.

Sannolikt kommer hyrläkarverksamheten att plana ut på en något lägre nivå än dagens, för att stanna. Allt avhängigt landstingens personalpolitik. Det vore kontraproduktivt att av ideologiska eller förment ekonomiska skäl helt eliminera hyrläkarverksamheten. Skälen till detta är många.

Varje klinik drabbas av tillfälliga toppar i verksamheten med skenande väntelistor och av olika typer av temporära personalbortfall. Till exempel långvarig sjukskrivning, graviditetsledigheter, semesterproblematiken, oväntade uppsägningar, halvsulning på annan klinik med mera. Eller strukturella problem, när verksamheten/orten saknar basala förutsättningar för smal specialistverksamhet. I alla dessa fall är den enklaste och billigaste lösningen att ta hjälp av inhyrd tillfällig personal. Industrin har fattat detta för länge sedan.

Mycket av kritiken mot hyrläkarna gäller de höga ersättningsnivåerna. Ersättningen är förvisso cirka dubbel överläkarlön. Men då får arbetsgivaren en kvalificerad specialist som till praktiskt taget 100 procent sysslar med sjukvårdsproduktion. Nästan inget administrativt arbete. Inga kurs- eller semesterledigheter. Inga sjukskrivningar. Inget sovande i sammanträdesrummen.

Utslaget på effektiv sjukvårdsproduktion torde hyrläkarkostnaderna vara i paritet med kostnaderna för fast anställd personal. Beräkningar har dessutom visat att den samlade kostnaden för hyrläkarna uppgår till enstaka procent av landstingsbudgetarna. Ingen kassadränering precis!

Bland de viktigaste nackdelarna med hyrläkarna är den bristande kontinuiteten i patientkontakten. (Som inte säkert finns ändå!)

Att fördelarna med hyrläkare överväger vid en samlad bedömning torde väl stå klart.
De hyrläkare som arbetar på ledig tid respektive de som är pensionärer genererar ett rent nettotillskott av sjukvårdsproduktion.

Dessa kategorier får naturligtvis en rejäl kassaförstärkning utöver vad som annars skulle varit fallet, men har samtidigt möjligheten/tvånget att bidra till det allmänna genom att betala cirka 57 procent i marginalskatt – en del därav landstingsskatt – på extrainkomsterna, och således arbeta mer för samhället än för sig själva. Beaktat olägenheterna att leva i kappsäck, vilket det för det mesta innebär, samt den hjälp kliniker får som annars skulle befunnit sig i en mycket prekär situation, tycker jag att hyrläkarna är värda varenda krona.

Lars Wester
är pensionerad radiolog och stolt hyrläkare.

Relaterat material

Störst av allt är girigheten

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev