Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Stoppa det grymma spelet kring sjukskrivna

Publicerad: 5 september 2007, 06:30

De nya mallarna ger Försäkringskassan ytterligare ett instrument att friskförklara sjuka, skriver Bengt Järhult.


Efter en mediestorm om att så kallad utbrändhet inte skulle kunna berättiga till sjukskrivning, har nu regeringen backat. Socialstyrelsen får tid för omprövning av förslaget till mallar för sjukskrivningstider utifrån olika diagnoser. Är saken därmed ur världen?

Det är ingen tillfällighet att reaktionen blev så kraftig för denna journalisters och högre tjänstemäns diagnos. Hotet att ställas på bar backe om man ”gick in i väggen” blev påtagligt.

Som distriktsläkare har jag sett konsekvenserna av regeringarnas politik - men den drabbar i högre grad lägre sociala skikt, ofta med lågstatusdiagnoser som diffus muskulär smärta.
för att i folkdjupet motivera inskränkningar och tvinga ut sjuka ur försäkringen har retoriken under senare år varit repressiv. Strukturella problem har framställts som individuella. Det så kallade utanförskapet av en miljon människor sägs bero på brist på vilja att söka eller ta ”sämre” jobb, lättvindiga attityder till sjukanmälan och fusk.

De svenska sjuktalen styrs av sysselsättningsgrad och arbetskraftens beskaffenhet. Svenska kvinnor yrkesarbetar i högre grad än i något EU-land och många åkommor drabbar kvinnor mer. Kvinnor är ofta anställda i den skadeframkallande omsorgssektorn. Internationella jämförelser tar sällan hänsyn till allt detta.

Innan regeringen av ideologiska skäl lade ner Arbetslivsinstitutet utgavs en rapport, som inte har passat in i den officiella pratbubblan. Det var förändringar i arbetslivet på 90-talet, nedprioriterat skyddsarbete, anpassningsgruppers försvinnande, upphävt statsbidrag till företagshälsovården och andra statliga beslut, som banade väg för den så kallade sjukskrivningsexplosionen.

Ändå är det inte ökad sjukdom strikt medicinskt som förklarar den ökade sjukfrånvaron i Sverige. Utan en starkt försämrad vilja/förmåga hos kommunala och privata arbetsgivare att vara ”läkande” arbetsplatser! Det har med organisation, arbetsledning, arbetsgivarens attityder med mera att göra.
till följd av Försäkringskassans hårda tag under senare år har många avskedats under föregiven arbetsbrist. Försäkringskassan påstår att de sjuka har en arbetsförmåga, bara arbetet är lämpligt.

Arbetsgivaren anger att sådant arbete inte kan ordnas. Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan är teoretisk – ställd mot dagens arbetsmarknad är den ofta absurd (fiktiva jobb). Har man jobbat tungt/ensidigt i 35 år och har bristande utbildning kan man inte få ett lämpligt jobb (som inte belastar/smärtar) på den öppna marknaden.

Moderaterna, som säger sig slå vakt om arbetsrätten, har här ett gyllene tillfälle att tvinga arbetsgivarna att leva upp till rehabiliteringsansvaret – som i dag finns på papperet – och göra det kännbart att avskeda människor på grund av sjukdom. Fackens dubbelspel när turordningsregler kringgås behöver också uppmärksammas.

Socialstyrelsen, som borde försvara de sjuka och ha vetenskaplig grund för sina förslag om standardiserade sjukskrivningstider, medger att sådan knappast finns. Socialstyrelsen har nu visat sin bredvillighet att vara maktens hantlangare. Utan bevis påstår Socialstyrelsens Bo Lindblom i SVT att läkare slentrianmässigt sjukskriver människor.

försäkringskassan får nu med mallarna ytterligare ett instrument att friskförklara sjuka, som skulle behöva hjälp med rehabilitering och anpassat arbete.

Försäkringskassans nytolkning av arbetsförmåga kommer inom kort också innebära att tiotusentals människor, som tidigare beviljats sjuk- och aktivitetsersättning, genom omprövning friskförklaras. Inte för att man har visat att de som varit sjukskrivna länge kan rehabiliteras åter i anpassade arbeten – utan därför att Försäkringskassan köper tjänster av bedömningsgrupper, som talar om för Försäkringskassan att personerna blivit helt eller halvt arbetsföra till dessa fiktiva jobb! Då är det ju inte längre Försäkringskassans bord.

Detta grymma spel borde få ett slut!

Bengt Järhult

Bengt Järhult
är distriktsläkare i Ryd

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News