lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stoppa planerna på försäljning av gamla Karolinska sjukhuset”

Publicerad: 12 april 2018, 04:00

Planerna på att sälja gamla Karolinska måste omedelbart stoppas, skriver Andreas Fischer, ordförande i Stockholms sjukhusläkarförening, och hänvisar till krigsviktig beredskap.


Sjukhusläkarna Stockholm kräver ett omedelbart försäljningsstopp av gamla Karolinska sjukhuset, GKS. Därtill måste Södersjukhusets bergrum rustas upp, så att vi får sängplatser i beredskap. Dessa båda måste ses som krigsviktig verksamhet (K-företag) och ställas under statlig förvaltning. Stockholms läns landsting behöver nu statens hjälp för att säkra upp en alltmer undermålig sjukvårdsberedskap. Nationell styrning är nödvändigt för att inte sjukvården helt ska haverera i Stockholm.

Som ordförande i Stockholms sjukhusläkare, reservofficer och medlem i Sveriges akutkirurgiska nätverk, samt specialistläkare på Södersjukhusets akut, trauma och bukenhet förväntar jag mig att berörda myndigheter samt lagstiftaren beaktar försvarsberedningens utlåtande som kom strax före jul 2017.

I försvarsberedningens rapport om totalförsvarets motståndskraft konstaterar man bland annat följande:

”Ansvars- och ledningsförhållanden mellan landstingen, militärregionerna och den högre civila regionala ledningsnivå som föreslås av Försvarsberedningen i denna rapport behöver inom ramen för detta arbete tydliggöras. Försvarsmakten, MSB och Socialstyrelsen ska verka för att en sådan planering äger rum. Socialstyrelsen bör även planera för att under höjd beredskap kunna verka för samordning och prioritering inom den civila hälso- och sjukvården för det fallet regeringen skulle fatta beslut enligt 6 kap. 1 § 2 p. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).”

Stockholms läns landsting förefaller omedvetet om sitt ansvar och i stället för att nyttja professionens kunskap om verksamheten och finna lösningar, går man emot alla initierade råd och inför bland annat skiftarbete för läkarna. Detta kommer försvåra situationen ytterligare.

Stockholms läns landsting behöver nu statens hjälp för att säkra upp en alltmer undermålig sjukvårdsberedskap

Det krävs inte någon särskilt kalibrerad miniräknare för att konstatera att ekvationen behövande patienter inte korrelerar med antalet sängplatser med kopplad vårdkapacitet.

Försvarsberedningen belyser behovet av ”robusthet” i byggnader och drift av desamma. Nya Karolinska sjukhuset, NKS, kan omöjligen tillägnas det epitetet. Man har inte beaktat skydd mot skadegörelse, kriminalitet, subversion, eller terror. Vad finns det för skalskydd, RÖS-skydd, skärmad elektronik, övertryckslussar, inrymnings- och utrymningsvägar, möjlighet till upprättande av inpasseringskontroll, perimeterskydd, övervakningskydd, triagering av stora skadeutfall i skydd, ”skyddsvärn”, eller övervakning? Var är till exempel skyddsrummen för patienter, personal eller skyddspersoner? Var är högsäkerhetssjukvårdsavdelningarna för personer med skyddsbehov eller skyddad identitet? GKS och Södersjukhusets bergrum uppfyller bara vissa av dessa förutsättningar, men framförallt bevaras vårdplatser om dessa områden ”k-stämplas”.

Det är utan tvekan så att patient- och personalsäkerheten är satt på undantag i Stockholms län, utan att chefläkarna har mandat att påverka situationen. Ekonomiska åtstramningar och chansningar som kommer i tider av ökat vårdbehov, ökad folkmängd och en allt äldre befolkning får förstås konsekvenser som är omöjliga att blunda för.

Behovet av vårdplatser och beredskapskapacitet är sedan länge alarmerande. Därför måste planerna på att sälja gamla Karolinska omedelbart stoppas!

ANDREAS FISCHER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev