Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Stor patientgrupp blir utan optimal vård”

Publicerad: 9 maj 2014, 04:55

Med dagens bristande diagnostik finns alltså risken att patienter ges kraftfulla läkemedel i onödan samtidigt som andra, som verkligen skulle bli hjälpta, blir utan, skriver Tommy Björk, Lungcancerförbundet Stödet.


Svensk cancervård missar att behandla patienter som med rätt medicin ges chans till ett längre liv. Trots tydliga rekommendationer genomförs avgörande tester på endast ett fåtal, och ännu färre får optimal behandling. Om svensk sjukvård ska hålla jämna steg med utvecklingen mot alltmer målinriktade och skräddarsydda läkemedel krävs tydliga satsningar.

Området diagnostik och läkemedelsbehandling av patienter med svår cancersjukdom har glädjande nog avhandlats i ett antal artiklar i Dagens Medicin. Vi som patientförening anser dock att allvarliga brister i dagens strukturer inte berörs tillräckligt.

På patienter med en svår form av lungcancer kan man exempelvis i dag genomföra vävnadsprover för att avgöra om patienter bär på en mutation som gör dem aktuella för en typ av nya läkemedel som förbättrar överlevnad och livskvalitet avsevärt.

För denna patientgrupp finns därför tydliga rekommendationer som säger att sjukvården ska testa patienten för den aktuella genmutationen. Men när läkare i Uppsala följde upp hur många som faktiskt blev testade visade det sig att det endast var fyra av tio vid de fyra sjukhus som undersöktes.

Endast 38 procent av de patienter som man hittade mutationen hos fick de aktuella läkemedlen som första behandling (Dagens Medicin nr 49/13) trots rutiner, rekommendationer och riktlinjer.

Dessa läkemedel är de första i en lång rad målinriktade specialläkemedel som nu är på väg för de svåraste av våra sjukdomar. I takt med att de introduceras ökar behovet av att särskilja patienter genom avancerad diagnostik. De mediciner som redan finns leder i vissa fall till både förlängd överlevnad och förhöjd livskvalitet för patienter som för bara några år sedan klassades som dödsdömda.

Men behandlingarna fungerar som sagt optimalt endast på vissa patientgrupper, varför det är enormt viktigt att sjukvården klarar av att särskilja en cancerform från en annan. Dels för att hitta de patienter som har störst nytta av behandlingen, dels för att undvika att sjukvården behandlar patienter som ändå inte blir hjälpta av de tillgängliga medicinerna.

Sjukvården måste bli ännu bättre på att fånga upp och använda sig av den nya diagnostik och behandling som hela tiden utvecklas och går mot att bli mer och mer individualiserad, skräddarsydd och målinriktad.

På många områden är Sverige ett föregångsland när det gäller sjukvård. Vi är ett rikt land med ekonomiska och forskningsmässiga förutsättningar att ligga på framkant när det gäller morgondagens cancerbehandlingar. Men svenska politiker och beslutsfattare måste inse att satsningar på det här området är lika livsviktiga i dag som för morgondagens patienter.

Med dagens bristande diagnostik finns alltså risken att patienter ges kraftfulla läkemedel i onödan samtidigt som andra, som verkligen skulle bli hjälpta av dessa läkemedel, blir utan. Kommer man inte tillrätta med den här problematiken redan i dag kommer svensk sjukvård att hamna ohjälpligt på efterkälken i morgondagens cancervård.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev