Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag21.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Stora summor att spara med mer motion på recept

Publicerad: 23 april 2008, 03:56

Fysisk aktivitet på recept bör kunna bli likvärdig traditionell läkemedelsförskrivning, skriver Jon Karlsson och Anna Hertting.


Fysisk aktivitet på recept, FAR, sänker läkemedelskostnaderna, ger snabbare rehabilitering och ökar patientens välbefinnande. Ordination av fysisk aktivitet går trögt och landstingen behöver göra mera för att FAR ska få det genombrott inom hälso- och sjukvården det förtjänar.

Läkemedelskostnaderna skenar, landstingspolitikerna är oroliga. Hur ska vi få råd med nya och dyra läkemedel när budgeten redan är så pressad, frågar sig politikerna.

Politikerna bör i första hand fråga sig om det är hälsoekonomiskt försvarbart med de skatte­pengar som går till läkemedel. Får vi ut så mycket hälsa som möjligt för pengarna? Vad kan vi göra för att förebygga sjukdomar för att därigenom minska trycket på budgeten?

En stor och ökande del rör livsstilsrelaterad ohälsa som högt blodtryck, diabetes, depres­sion, hjärt-kärlsjukdomar, ryggbesvär och övervikt. Enbart kostnaden för läkemedel mot högt blodtryck uppgick förra året till mer än 2 miljarder kronor. För att vända trenden måste läkare, sjukgymnaster och sjuksköterskor bli mycket bättre på att skriva ut fysisk aktivitet på recept, som ofta är både billigare och minst lika effektiv som annan medicinsk behandling. Ordinerad  aktivitet  verkar även förebyggande på en rad av våra vanligaste folksjukdomar.

De vetenskapliga bevisen för att fysisk aktivitet har effekt är omfattande. Vårdprofessionerna känner dock sig osäkra på hur de ska ordinera. Med hjälp av publikationen Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Fyss 2008, kan hälso- och sjukvården nu se FAR som det förstahandsalternativ det många gånger bör vara.

Fyss är en handledning, som ger alla legitimerade vårdgivare underlag att skriva ut fysisk aktivitet på recept med hänsyn till patientens hälsotillstånd. Det gäller hälsotillstånd där fysisk aktivitet och träning har väl dokumenterade effekter, bland annat vid stress, förhöjt blodtryck, höga blodfetter, smärta, artros, övervikt och risk för diabetes typ 2.

Trots att det finns en metod, FAR, och att Fyss är ett verktyg motsvarande Fass för vård­givare, saknar vissa landsting fortfarande en genomtänkt strategi för implementeringen. Satsningar på FAR är i dag beroende av intresset hos enskilda vårdgivare och varierar därför stort mellan olika landsting och vårdenheter. Det gör att i dagsläget ges för få människor möjlighet att testa sin fysiska funktion och få ett individanpassat träningsprogram.

Fysisk aktivitet på recept bör kunna bli likvärdig traditionell läkemedelsförskrivning och ingå i landstingens läkemedelslistor som förstahandsalternativ i vissa fall, eller som komplement till farmaka i andra. De flesta landsting saknar fortfarande statistik över hur många recept på fysisk aktivitet som skrivs ut. Ett statistiskt underlag kan stimulera fortsatt förskrivning och göra uppföljningen betydligt enklare.

Fysisk aktivitet på recept utgör vanligen ett komplement till traditionella läkemedel. Mot de stora folksjukdomarna är fysisk aktivitet och träning ett underutnyttjat läkemedel, trots att det är billigt och i stort sett helt utan biverkningar eller negativ miljöpåverkan. Ett ökat förskrivande av fysisk aktivitet på recept kan generera stora vinster för samhället genom minskade kostnader för läke­medel och bättre folkhälsa. Slutligen blir patienter mer delaktiga i sitt eget tillfrisknande, vilket är en hälsovinst i sig.

Landstingen kan med tre enkla åtgärder ta viktiga steg mot en friskare befolkning och minskade läkemedelskostnader:

■ För in fysisk aktivitet på landstingets läkemedelslista med idrottsmedicinsk och sjuk­gymnastisk sakkunskap om individanpassad fysisk träning i läkemedelskommittén. I de underliggande terapi­grupperna bör fysisk aktivitet ha en central roll.

■ Inför FAR - konceptet som i forskning visat sig ha god följsamhet – i vidareutbildningen av läkare, sjukgymnaster, sjuk­sköterskor och andra legitimerade vårdgivare med självständiga patientkontakter.

■ Gör FAR till förstahands­åtgärd för utbredda hälsoproblem som förhöjt blodtryck, smärta, artros, höga blodfetter, övervikt, metabolt syndrom eller risk för diabetes typ 2.

Nu finns det en samlad kunskap, som möjliggör bättre hälsa till lägre pris. Låt oss gemensamt anta utmaningen!

Jon Karlsson, Anna Hertting

Jon Karlsson
är professor i ortopedi och idrottstraumatologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Anna Hertting
är ordförande för Legitimerade sjukgymnasters riksförbund och med dr i stressforskning.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev