Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Storlandsting löser inte vårdens problem

Publicerad: 17 oktober 2007, 04:46

Patienter och vårdanställda kommer att hamna i kläm när landstingen ska omorganiseras, skriver moderaterna Kent Persson och Fredrik Larsson.


Hela debatten kring bildandet av regionkommuner i ett sjukvårdsperspektiv har helt fel utgångspunkt. Grunden i diskussionen borde vara hur vi kan se till att få en fortsatt positiv utveckling av sjukvården i Sverige. Tyvärr har vi inte det nu. Utgångspunkten i debatten har i stället kommit att bli hur bildandet av stora organisationer ska komma till stånd. Ivern kring att bilda nya storlandsting har inneburit att huvuduppdraget tappas bort, nämligen hur fler patienter ska få rätt vård i rätt tid.

Vi är mycket tveksamma till att storlandsting löser sjukvårdens nuvarande och framtida problem och utmaningar. Tvärtom så anser vi att bildandet av nya stora organisationer riskerar stoppa sjukvårdens utveckling. Organisationsförändringen i sig kommer att kosta kraft, tid och resurser. Vår uppfattning är att det behövs en ny politik om sjukvården ska kunna förbättras och bli mer tillgänglig. Inte samma politik i större format. Det behövs en politik som ökar valfriheten, mångfalden, stärker patienträttigheterna och öppnar upp för ett större inflytande från sjukvården.

Vår uppfattning är att det räcker med två nivåer i samhället som har beskattningsrätt, stat och primärkommun. Därför avvisar vi förslaget om bildandet av  regionkommuner . Vi anser att sjukvårdens organisation måste ta utgångspunkt i medborgarnas krav på en tillgänglig och kvalitativ vård, då blir både närhet och specialisering viktiga. Svensk hälso- och sjukvård har en stor potential att bli en tillväxtnäring som kan skapa en positiv utveckling även i våra län men det förutsätter ett ökat inflytande från patienter och verksamheter och en sund konkurrens. Därför kan vi inte förstå hur en storregional lösning för sjukvården ska kunna fungera bättre än dagens landsting. Det är ju inte så att landstingen i sig är för små för att klara av att bedriva sjukvård.

Inom sjukvården är det viktigt med evidens och forskning. Nya lösningar kräver att det finns forskningsbaserade resultat att bygga förändringarna på. Ett stort problem i frågan om nya storlandsting är att det inte finns forskning som just visar att större regioner ger en bättre sjukvård. Vi kan inte ens hitta att Ansvarskommittén själv har kunnat visa att större regioner leder till bättre, tillgängligare eller mer ekonomiskt effektiv sjukvård. Där återstår det mycket för regionf­örespråkarna att bevisa.

Vi är djupt oroade över att patienter och vården kommer att hamna i kläm i spåren av bildandet av storlandstingen. De resurser som förändringsprocessen och den nya administrationen kommer att kosta måste tas från en redan begränsad budget. Risken är således alldeles uppenbar att vården kommer att få genomföra besparingar för att en ny organisation ska kunna bildas. Det är direkt oansvarigt att det nu bedrivs en organisationspolitik som kommer att ge sämre förutsättningar för att en god vård ska kunna bedrivas.

Vi skulle gärna se en fortsatt frivillig samverkan där lösningar ser olika ut för olika verksamheter. Samverkan är i grunden bra och syftet måste vara att kunna erbjuda en sjukvård med hög kvalité och med hög tillgänglighet. Vi är övertygade om att regionalisering inte leder dit. Därför avvisar vi med all tydlighet bildandet av storlandsting.

Kent Persson, Fredrik Larsson

Kent Persson (m)
 är oppositionsråd, Örebro läns landsting.
Fredrik Larsson (m)
 är oppositionsråd, Landstinget i Värmland.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev