Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Debatt

Stort slöseri att låta utländska läkare vänta

Publicerad: 4 Juni 2008, 05:30

Viktigt att läkare från länder utanför EU kommer in snabbt i svensk sjukvård – men kvalitetskraven får inte tappas bort, skriver bland andra Annika Eklund-Grönberg.


I en artikel i Dagens Medicin nr 21/08 läser vi att ”SKL vill snabba på nya regler för utländska läkare”.
Vi kan inte nog instämma. Det råder brist på läkare i Sverige, inte minst i primärvården. Läkare med examen från land utanför EU/EES utgör inte bara ett rent numerärt tillskott, de för också med sig erfarenheter och kulturell kompetens som kan komma svensk sjukvård till godo.

Att som nu låta dessa personer vänta i många år innan de kan påbörja sitt arbete inom svensk sjukvård är ett stort slöseri med resurser och många gånger nedbrytande för de personer som drabbas. De resurser som skulle behövas för att utarbeta en mottagningsrutin och en fullgod introduktionskurs skulle sannolikt snabbt vara lönsamma.

Det finns exempel på lyckade projekt runt om i landet, exempelvis Stockholmsprojektet och KUL, Kompletterande utbildning för utländska läkare, vid Hälsouniversitetet i Linköping. Erfarenheterna därifrån bör tas till vara. Det är också viktigt att fungerande projekt inte läggs ned innan det nya systemet byggts upp.

Men – det är lika viktigt att trots skyndsamheten inte tappa bort kvalitetskraven. Att kunna kommunicera med patienter och arbetskamrater, att förstå det svenska sjukvårdssystemet, känna till andra professioners kompetens och att ha en insikt i sättet att umgås på arbetsplatsen är nödvändigt för att kunna fungera väl i arbetslivet. Att kraven för en svensk legitimation och specialistkompetens ska vara lika för alla oavsett ursprung är självklart och behöver inte diskuteras.

Det som krävs för att var och en ska kunna komma in i utbildningssystemet på rätt ställe och vara rätt förberedd är:

■ En färdig plan för mottagandet av nyanlända. Tydliga regler, tydlig information om vart man ska vända sig och en beredskap för att slussa vidare till rätt instans utan fördröjning.

■ En väl utarbetad längre introduktionskurs inkluderande språkundervisning anpassad för denna grupp, författningskunskap med exempel på till exempel utfärdande av ”sjukintyg”, sjukvårdskulturkunskap - helst givet av personer som har en egen erfarenhet av de kulturkrockar som kan uppstå - samt auskultationer och praktik.

■ En individuell prövning av var i det svenska utbildningssystemet personen i fråga bör starta, allt för att undvika slöseri med tid och resurser. Väl där gäller automatiskt kompetenskraven för legitimation respektive specialiteternas målbeskrivningar, så att vi får fullt ut kompetenta läkare med en extra tillgång i form av språkkunskaper och mångkulturell kompetens.

Vi efterlyser skyndsamt en fungerande mottagningsrutin, en väl genomtänkt introduktionskurs samt ett system för individuell kompetensprövning.

Suzana Turkalj Pavlakovic, Heba Shemais, Annika Eklund-Grönberg

Heba Shemais
är specialist i anestesiologi och ordförande i Ilis, Internationella läkare i Sverige.

Suzana Turkalj Pavlakovic
är ST-läkare i allmänmedicin och vice ordförande i Ilis.

Annika Eklund-Grönberg
är specialist i allmänmedicin och ordförande i Sfam, Svensk förening för allmänmedicin.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev