Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Strutsmentalitet av landstingen att strunta i avtal om arbetstid

Publicerad: 23 augusti 2007, 04:00

17 av 21 landsting bryter mot lagen genom att läkarna inte får den dygnsvila de har rätt till, skriver Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.


I förra veckans nummer av Dagens Medicin, nr 33/07, kunde man läsa att det inte blivit någon kris efter att nya arbetstidslagen införts. Vare sig kris eller personalbrist har uppstått. Då är väl allt frid och fröjd?

Nej, faktum kvarstår, 17 av 21 landsting/regioner bryter mot lagen genom att deras läkare som är jour eller beredskap inte får sin dygnsvila, det gäller framför allt alla beredskapslinjer över hela landet. Anledningen till att inga märkbara problem uppstått är att läkarna fortsatt att jobba som vanligt – sammanhängande dygnsvila enligt lagen kan landets landstingsanställda läkare fortfarande inte räkna med.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lyckades i de centrala förhandlingarna med Kommunal, SKTF och SSR i våras skriva bort regeln om sammanhängande dygnsvila i den del av kollektivavtalet som kallas AB, allmänna bestämmelser. Eftersom AB är likalydande för alla arbetstagare i kommuner och landsting så var budet från SKL till Läkarförbundet detsamma. Att de andra fackförbunden kunde acceptera skrivningen är inte så konstigt, de har inte många medlemmar som berörs av ändringen, men det har Läkarförbundet. Läkarförbundets inställning är att anpassningar av verksamheterna till de nya reglerna i arbetstidslagen ska ske lokalt mellan de lokala parterna och inte genom en central reglering.

Artikelförfattaren har ringt runt till landstingen och det visar sig att de flesta landsting inte vet om lagen inneburit några merkostnader vilket är anmärkningsvärt. Det har gått ett halvår med den nya lagen, vet landstingen inte vart pengarna går och hur många läkare man anställt? I artikeln beskrivs dock att några landsting vet mer om sina verksamheter.

För Läkarförbundet är det inte förvånande att det på rak arm endast är Landstinget i Jönköpings län som vet hur mycket det kostat dem samt hur många nya tjänster som behövts. Även i Landstinget i Kalmar län har man beräknat hur många nya tjänster som behövs och vad det kommer att kosta.

Jönköping och Kalmar är två av de landsting som tar arbetstidsfrågorna på allvar och sökt samförstånd med de lokala läkarföreningarna. De har också kommit överens om hur lagen ska hanteras i lokala anpassningsavtal med läkarföreningarna. De 17 landsting/regioner som inte skrivit lokala avtal verkar inte ha en aning om vad konsekvenserna blivit av den nya lagen. Det kallas strutsmentalitet.

Det är nu dags att dessa övriga 17 landsting/regioner vaknar och försöker sätta sig in i den rådande lagstiftningen. Om de gör det tillsammans med våra lokala företrädare kan vi hitta lösningar som gör att lagen kan följas, verksamheterna fungera väl och läkarna kan få den kompensation som lagen tillskriver dem vid de tillfällen då de inte får sin dygnsvila.

Vi ser med tillförsikt fram emot att de lokala förhandlingarna återupptas så att alla landsting bättre kan beräkna sina kostnader samt bedriva god och patientsäker vård.

Eva Nilsson Bågenholm

Eva Nilsson Bågenholm
är ordförande i Sveriges Läkarförbund

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev