Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Studenter i vården ger ökad kvalitet

Publicerad: 28 december 2011, 13:14

Anta utmaningen och ta emot studenter i vårdverksamheten, skriver Michel Silvestri.


På senare tid har vi översköljts med katastroflarm om bristande kvalitet inom vård och omsorg, främst i privat drift. Men vanvård kan naturligtvis förekomma även inom verksamhet driven i offentlig regi. Om vi därför generellt ser till ansvaret att driva vårdverksamhet i Sverige så vill jag här ge ett allmänt råd till samtliga huvudmän, offentliga såväl som privata:

Om Ni vill ha nöjda patienter eller brukare så ska Ni se till att vårdpersonalen parallellt med sitt vårdande uppdrag också utbildar och handleder framtidens sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter (m fl vårdyrken). Utbildningsuppdraget fyller flera funktioner. Förutom att bidra till en nödvändig återväxt av kvalificerad personal i vården så stimulerar det också den befintliga personalen till att bedriva bästa möjliga vård. Förutom att man har extra – nyfikna – ögon på sig så måste man ju hålla sig uppdaterad inom ämnesområdet för att kunna svara på studenternas ibland kluriga frågor.

Det viktiga utbildningsuppdraget är följaktligen en drivkraft för kontinuerlig kompetensutveckling hos personalen, och den allra bästa verksamheten är sannolikt präglad av en vård- eller omsorgsverksamhet som vilar på tre ben: vård, utbildning och forskning.

När flertalet politiker nu tävlar i upprördhet och många ropar på stopplagar för ohemula vinster i vården, så menar jag istället att vi ska se detta som ett tillfälle att verkligen förbättra välfärden. Eftersom vi har stora pensionsavgångar att vänta inom vård och omsorg framöver så är det viktigt att vi attraherar unga till vårdyrken som känns betydelsefulla och stimulerande. Men det räcker inte; Vi måste också se till att de för sina studielån får bästa möjliga utbildning. Min vision är att alla vård- och omsorgsenheter i vårt land bedriver en verksamhet som vilar på de tre benen jag nämner ovan: vård, utbildning samt forskning/utveckling. Med stöd både i vetenskap och beprövad erfarenhet så menar jag att en sådan stabil struktur faktiskt också leder till ökad kvalitet och nöjdare patienter, brukare och anhöriga.

Du som är ansvarig; Anta utmaningen och ta emot studenter i vårdverksamheten! Men se också till att personalen har förutsättningar att på ett bra, kompetent och pedagogiskt sätt ta hand om både patienter och studenter! Min erfarenhet är att om Du i Din verksamhet har nöjda studenter, då har Du också nöjda patienter.

Michel Silvestri

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev