Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Styr primärvården nationellt – utan förstatligande”

Publicerad: 10 september 2020, 05:00

Foto: Mostphotos

Ett nationellt enhetligt program är nyckeln till en jämlik vård i hela landet, skriver allmänläkaren Göran Sjönell.


Coronapandemin har tydligt visat att svensk sjukvård är illa planerad. Ojämlikheten mellan kommuner och regioner, skevt fördelade sjukvårdsresurser och stora skillnader i lokal kompetens är några av de brister som tydliggjorts. Landets 20 regioner ansvarar för hälso- och sjukvården i sina ”revir”, och resultaten har varit ineffektiva och kostsamma. Många, flera riksdagspartier, tidningar och debattörer, efterlyser nu ett förstatligande av den svenska sjukvården. Är det ändringar i huvudmannaskapet för sjukvården som är problemens lösning? Mycket talar för att detta är en illusion. Ett nationellt enhetligt program är nyckeln till en jämlik vård i hela landet.

Primärvården är ett bra exempel på vad nationell styrning innebär. Norge, Danmark, Holland och Storbritannien är alla länder med en kvalitativt väl fungerande bassjukvård i respektive land. Ett nationellt överenskommet program för primärvården är nyckeln till framgången. Huvudmannaskapet är sekundärt. I Norge ansvarar kommunerna för primärvården, i Danmark är det landstingen, i Holland är det olika försäkringsbolag och i Storbritannien är det staten som är huvudman. Var en patient än söker vård i sitt land är villkoren och resurserna identiska – så skapas en jämlik nationell bassjukvård.

Svensk primärvård skulle med ett riksdagsbeslut kunna bli ett nationellt enhetligt vårdsystem. Riksdagsledamöterna som väljs vart fjärde år, och är hyggligt kända av svenska folket, skulle vara ansvariga. Hur sedan primärvårdens mottagningar drivs blir en fråga för huvudmännen, det vill säga regionerna, men reglerna blir nationellt desamma. I dag har vi 20 olika system som knappast går att ge en enhetlig beskrivning.

När vi allmänläkare träffas på kurser och annan fortbildning går halva tiden alltid åt till att informera oss om hur kollegerna i de andra regionerna arbetar och vilka villkor de har. Synnerligen ineffektivt. Att det sedan finns ett dussintal olika it-system, provtagningsrutiner och remissförfaranden gör knappast saken lättare. Med ett nationellt system skulle ojämlikheterna i utformandet av vården försvinna och kunskapen om rättigheter och möjligheter öka hos befolkningen.

Ett riksdagsbeslut skulle kunna fattas inom en snar framtid, förstatligande av vården skulle sannolikt ta decennier.

Om beslut fattas om ett nationellt primärvårdssystem i Sverige ska det baseras på de behov och krav som patienterna, deras anhöriga och politikerna har.

Patienter och anhöriga vill ha en läkare som de känner och litar på och som dessutom stannar kvar länge på orten, så att kontinuitet uppstår. Vidare vill de att läkaren och annan personal på mottagningen är välutbildade och följer med i den medicinska utvecklingen. Dessutom ska läkaren och mottagningen vara lätt tillgängliga och kunna erbjuda vård och hjälp alla dygnets timmar.

Politikerna önskar en kostnadseffektiv vård med hög, kontinuerlig kvalitet. Ett särskilt fokus måste vara den åldrande befolkningen och dess villkor. Primärvården ska vara dynamisk och innovativ och inbegripas i rikets vårdutveckling och forskning.

Kan ett system konstrueras som svarar mot alla dessa krav? Givetvis, det finns stor erfarenhet och tusentals publicerade arbeten från andra länder om hur dessa system ska konstrueras. Det är bara att läsa och lära så att vi kan skapa det bästa moderna systemet, eftersom andras misstag är väl beskrivna i litteraturen. I Norge gick primärvården efter ett riksdagsbeslut om Fastlegeordningen 2001 från en bassjukvård kännetecknad av ”depression och läkarbrist till eufori och läkaröverskott” på knappt två år, som det uttrycktes på Norges forskningsråds utvärderingsmöte i Oslo 2006.

En liknande dramatisk förbättring kan på kort tid skapas i Sverige.

Så, kära riksdag. Skaffa er inflytande i svensk sjukvård. Se till att det är ni som leder och styr nationens hälso- och sjukvård! Fatta ett beslut om en enhetlig nationell svensk primärvård snarast.

Göran Sjönell, allmänläkare, medicine doktor, tidigare president i World organisation of family doctors, Wonca

GÖRAN SJÖNELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev