tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Svag evidens för digital fysioterapeutisk diagnostik”

När fysioterapeuter ställer diagnos digitalt utesluts många tester som skulle ha gjorts vid ett fysiskt besök, skriver Gunnel Peterson, Maria Klässbo och Birgitta Öberg.

Publicerad: 30 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gunnel Peterson, Maria Klässbo och Birgitta Öberg.

Foto: Cecilia Säfström, Kristoffer Andrén


Ämnen i artikeln:

Digital vård

Digitala besök i vården har ökat snabbt i samband med pandemin. Digital utveckling är viktig för att öka tillgänglighet, spara tid och resurser. För att kvalitetssäkra vården behövs dock riktlinjer för hur fysioterapeuter ska utreda muskuloskeletala besvär digitalt. 

Telefonrådgivningen har sedan lång tid varit första linjens vård i primärvården, där patienter selekteras till olika vårdnivåer och de med godartade besvär får egenvårdsråd. Om besvären inte går över inom cirka 14 dagar uppmanas patienten att höra av sig och då har ett fysiskt besök bokats in för att närmare utreda orsaken till besvären.

Läs mer: Hemmajobb slår högt i rekryteringar: ”Fick dubbelt så många sökande” 

Allt fler digitala aktörer erbjuder nu enbart digitala möten. Många fysioterapeuter har direkt inlett långa behandlingsserier digitalt, baserat på den bedömning som gjorts efter ett telefonsamtal eller en enklare screening via videobesök, i en dator eller smartmobil och/eller chatt. 

Fysioterapeutisk utredning vilar på två grundstenar. Den första är patientens beskrivning av sina besvär, vilket kan genomföras vid digitalt möte. Den andra grundstenen är resultatet av en klinisk undersökning vid ett fysiskt besök. Den kliniska undersökningen sker med standardiserade observations- och mätmetoder (enligt Fysioterapi – profession och vetenskap 2019). En fysioterapeutisk utredning leder fram till en funktionsdiagnos. Funktionsdiagnosen är viktig och ger grunden till val av behandling. Patienter med samma medicinska diagnos kan uppvisa stora skillnader i besvär och hur det påverkar funktion, arbete och fritid. Förutom funktionsdiagnoser kan fysioterapeuter, inom ramen för sitt yrkeskunnande, även ställa medicinska diagnoser (ICD 10-SE).  

Differentialdiagnostik är av stor betydelse i utredningen av patientens symtom. Det är vanligt att smärta refereras till annan lokalisation än där den orsakas. Att därför helt utesluta många av de tester med provokationer av olika vävnader som genomförs vid ett fysiskt besök är anmärkningsvärt, men görs nu när fysioterapeuter ställer diagnos digitalt. Det finns risk för en felaktig diagnos, som kan leda till felaktig behandling med utebliven effekt och som därmed kan äventyra patientsäkerheten.

Forskning inom digital videodiagnostik är i sin linda. Enkla rörlighetstest av led går att göra digitalt med binärt utfallsmått (exempelvis full rörlighet; Ja/Nej) (1). Specifika undersökningstekniker av ledfunktion och neurologi (1,2) har betydligt sämre validitet, är svårare att genomföra och tar längre tid när patienten själv ska utföra tester (3) i jämförelse med undersökning vid ett fysiskt besök.

Leg fysioterapeuter är i sin yrkesutövning skyldiga att följa vetenskaplig evidens och/eller beprövad erfarenhet liksom att följa lagstiftningen för patientsäker vård. Att en del fysioterapeuter så snabbt helt förändrat sitt sätt att utreda muskuloskeletala besvär, trots den begränsade kunskapen om digital undersökning och diagnostik, är milt sagt förvånande.

Digital utveckling är viktig, bland annat för patienter som har långa resor till vården och för dem med behov av upprepade vårdkontakter. Många är positiva till digital kontakt men de flesta önskade ett fysiskt besök för den inledande undersökning (artikel Fysioterapi 5/10 2021). För att bibehålla en god patientsäkerhet är ett första fysiskt besök av största vikt för de patienter där besvären inte går över om de följer egenvårdsråd.

Utifrån vår samlade kunskap anser vi att funktionsdiagnoser, med korrekt differentialdiagnostik gällande muskuloskeletala besvär, ska ställas vid ett fysiskt besök i vården. Vetenskapliga belägg för säker digital fysioterapeutisk diagnostik måste arbetas fram. Däremot kan exempelvis uppföljning och progression av träningsprogram göras digitalt.

Referenser

1. Mani S, Sharma S, Omar B, Paungmali A, Joseph L. Validity and reliability of Internet-based physiotherapy assessment for musculoskeletal disorders: a systematic review. J Telemed Telecare. 2017;23(3):379-91.

2. Steele L, Lade H, McKenzie S, Russell TG. Assessment and Diagnosis of Musculoskeletal Shoulder Disorders over the Internet. Int J Telemed Appl. 2012;2012:945745.

3. Richardson BR, Truter P, Blumke R, Russell TG. Physiotherapy assessment and diagnosis of musculoskeletal disorders of the knee via telerehabilitation. J Telemed Telecare. 2017;23(1):88-95.

 

Gunnel Peterson, docent, med dr, leg fysioterapeut, Verksamhetsutveckling fysioterapi, Region Sörmland.

Maria Klässbo, med dr, leg fysioterapeut, forskningsledare, Region Värmland.

Birgitta Öberg, senior professor i fysioterapi, Linköpings universitet, institutionen för hälsa, medicin och vård, HMV.

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Digital vård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev