Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Svar om alternativ till motiverande samtal saknas

Publicerad: 14 oktober 2009, 05:10

REPLIK En metod med bättre evidens finns inte, skriver Astri Brandell Eklund med flera.


Som varande varma anhängare av evidensbaserad medicin är det lite oroande för oss att se att företrädare för SBU inte verkar förstå vad deras ställningstagande rörande diabetesvård och motiverande samtal, MI, innebär.

Den principiella frågan är på vilka grunder man ska avråda från en metod. För det var ju detta som var problemet med Janeth Leksells ursprungliga inlägg, där man avråder från att använda MI.

SBU-företrädarna är fortfarande svaret skyldiga vilken samtalsmetod som i så fall bör användas i stället.

Sanningen är att någon metod med bättre evidens inte finns.

Detta är en vanlig situation inom medicinen; evidensen, bästa tillgängliga bevis, för de metoder som används är ofta skakig. Om evidens föreligger för att en metod gör skada ska den naturligtvis utmönstras, men det är både oförsiktigt och vetenskapligt tveksamt att i brist på bättre alternativ utmönstra metoder för vilka evidensläget är oklart.

Att området behöver studeras bättre är en självklarhet och inte detsamma som att evidensen för MI inom diabetesvården är noll. Vi gör olika bedömningar av hur de åberopade studierna ska tolkas. Men till skillnad från mycket annat som tillämpas inom medicinen finns här en rimlig teori.

Leksell, Karin Wikblad och medförfattare inleder sitt gemensamma inlägg med en bredsida mot vad de beskriver som en urskillningslös överföring av MI från missbruks­vården till andra områden.

Vi som har samarbetat med upphovsmännen Miller och Rollnick i många år vet att de är angelägna om att metoden inte ska förvanskas, men att de också mycket aktivt medverkat i utvecklingen av tillämpningar inom hälso- och sjukvård. Förra året gavs boken Motivational Interviewing in Health Care ut av Miller, Rollnick och Butler, där just användningen av MI inom somatisk vård belyses.

Självfallet ska studier göras inom alla områden, men det får inte överskugga att grunderna för hälsokommunikation troligen är de samma inom alla områden där vårdgivare och vårdtagare möts.

Astri Brandell Eklund
 Sven Andréasson
 Ulric Hermansson

Astri Brandell Eklund
 är allmän­läkare och arbetar med motiverande samtal inom Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt.

Sven Andréasson
 är avdelningschef vid Folkhälso­institutet.

Ulric Hermansson
 är socionom och med dr och arbetar i riskbruksprojektet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev