måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Svårigheterna att jämföra resultaten framgår tydligt”

Publicerad: 15 oktober 2015, 05:00

Michael Soop, medicinalråd och docent, och Carina Skoglund, sakkunnig i patientsäkerhet, båda vid Socialstyrelsen.

Vi har inte utelämnat viktiga resultat i vår rapport, skriver Socialstyrelsen.


I Dagens Medicin nr 39/15 ifråga­sätter Dennis Brinkeback Social­styrelsens redogörelse för utvecklingen av vårdskador i Lägesrapport inom patient­säker­hets­området 2015. I rapporten konstaterar vi att de allvarliga vårdskadorna med bestående men ligger på en betydligt lägre nivå i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, Skador i vården 2014, jämfört med Socialstyrelsens vårdskadestudie 2008.

Samtidigt framgår det tydligt i rapporten att det finns svårig­heter med att jämföra resultaten då de bygger på olika metoder och att skillnaden i uppföljnings­period, ett år respektive två månader, kan ha påverkat dem.

För skador där prognosen är väl känd går det att med säkerhet konstatera bestående men redan efter kort tid. När det gäller andra skador har erfarna läkare och sjuksköterskor, i mätningen 2014, bedömt om en skada lett till bestående men utifrån två månaders journaluppgifter. Bedömningarna är i vissa fall mindre säkra än om de hade grundats på ett års uppgifter. Men de ingår i resultatet – de har inte utelämnats, vilket Dennis Brinkeback antyder.

Därför har vi bedömt att skillnaden mellan resultaten, 3 000 bestående men mot 10 000, är så stor att det har skett en minskning.

Gällande det totala antalet vårdskador drabbades patienterna vid 8,6 procent av vårdtillfällena i studien 2008. Metoden som då användes skiljer sig på flera sätt från den metod som 2014 gav resultatet 9,1 procent. Exempelvis har den senare metoden tydligare och fler kriterier för att identifiera olika skadetyper, varför fler identifierats.

Journalerna i Social­styrelsens studie är i huvudsak från 2003 och 2004. Därmed skiljer det tio år mellan undersökningarna. Under denna tid har många förändringar skett i hälso- och sjukvården som även måste beaktas vid jämförelser av det totala antalet vård­skador.

Säkrare jämförelser är möjliga sedan SKL i september presenterade nya resultat, baserade på samma metod som i rapporten 2014. Enligt den nya rapporten har vårdskadorna minskat signifikant från 9,9 till 7,3 procent mellan första halvåret 2013 och sista halvåret 2014.

Relaterat material

”Socialstyrelsen bluffar om antalet vårdskador”

MICHAEL SOOP OCH CARINA SKOGLUND

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev