Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Svartmålningen av Stockholms sjukvård måste få ett slut”

Det mesta fungerar trots allt riktigt bra. Svensk sjukvård är världsledande, och Stockholms sjukvård är på många sätt bäst i landet, anser Amelie Tarschys Ingre (L). (4 kommentarer)

Publicerad: 2 september 2022, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Amelie Tarschys Ingre (L), regionrådskandidat för Liberalerna Stockholm.


Ämnen i artikeln:

LiberalernaRegion Stockholm

I valstugor, vid dörrknackningar och i opinionsmätningar; oavsett var man frågar är hälso- och sjukvården återkommande en av väljarnas allra viktigaste frågor. Det är fullt förståeligt – det handlar om människors hälsa, om en stor del av arbetsmarknaden, om enorma pengar, om liv, död och hopp.

Stockholmsregionens sjukvård hamnar ofta i fokus. Inte heller det är särskilt märkligt. I vårt lands största region är det flest människor som berörs, som patienter eller som personal. Här i huvudstadsregionen är ofta såväl utmaningarna som möjligheterna störst. Och detsamma gäller uppmärksamheten.

Läs mer: Här är riksdagspartiernas tre viktigaste vårdfrågor

Sjukvårdsdebatten präglas ofta av problem. Det är också det begripligt: att saker fungerar som de ska är en mindre nyhet än när det går fel. Men. Den krisstämpel som alltför ofta sätts på sjukvården blir lätt missvisande. För det mesta fungerar trots allt riktigt bra, inte minst i Stockholm. Svensk sjukvård är världsledande, och Stockholms sjukvård är på många sätt bäst i landet.

Trots detta pågår närmast en svartmålning av stockholmarnas sjukvård, från oppositionen i regionen och från den socialdemokratiska regeringen. En regering som gärna frånsäger sig sitt eget ansvar för svensk sjukvård. Ibland får vi höra argumentet att nästan alla regioner styrs av olika blågröna konstellationer, där Liberalerna medverkar. Och det är sant – väljarna i landets regioner har gett liberaler ett stort inflytande. Men det beror också på att de har röstat bort de socialdemokrater som ofta styrt regionerna i decennier.

I Region Stockholm har Liberalerna styrt och delat ansvaret för hälso- och sjukvården i snart 16 år. Och för att travestera regeringspartiet: Vi är stolta, men inte nöjda. Vi är framför allt stolta över de enorma insatser som görs varje dag av de över 50 000 personer som arbetar i den vård som regionen finansierar. Det visade sig inte minst under pandemin.

När Stockholm framhålls som ett särskilt dåligt exempel vill vi komma med motfrågan: Hur ser det då ut på andra håll? Fakta talar ett tydligt språk. Vården i Stockholmsregionen är inte bäst på allt – mycket arbete återstår inte minst för ökad tillgänglighet till husläkare, psykiatri och akutvård. Men ändock:

På Stockholmsregionens vårdcentraler får 95 procent av patienterna en medicinsk bedömning inom tre dagar. Det är 7 procentenheter över rikssnittet. Fler patienter (60 procent) får träffa samma läkare vid sina besök än i någon annan region. Två av tre patienter är listade på en namngiven läkare.

På våra akutmottagningar får patienter ibland vistas alldeles för länge. Men tiden tills att du får träffa en läkare, som kan påbörja diagnostisering och behandling, är bland de lägre, en timme. Och de flesta med lättare akuta sjukdomar och skador tas om hand på en helt annan vårdnivå; i fjol gjordes över 350 000 besök på någon av våra elva närakuter.

Vårdplatserna på sjukhusen är för få, och det påverkar vistelsetiden på akutmottagningarna. Men vi har vänt trenden, vårdplatserna har börjat öka (de är nu 180 fler än före pandemin) och ligger på rikssnittet (2,1 per 1000 invånare).

Väntan på vård är ibland för lång också i Stockholm. Men vi har landets bästa tillgänglighet. 85 procent får sitt första besök till specialistvården inom 90 dagar, mot rikssnittet 65 procent. Endast 2 procent har väntat mer än 90 dagar på sitt första besök – jämfört till exempel med S-styrda Västerbottens 47 procent.

Vi har också gått före med en stor utbyggnad av geriatriken för god specialistvård för äldre, tusentals platser i avancerad hemsjukvård, psykiatriambulanser som gör att akut psykiskt sjuka inte behöver bli hämtade i polisbil, och mycket mer.

Vården i Stockholm är bra. Den är inte bra nog – det kan alltför många patienter och medarbetare vittna om. Väntetider, bemötande, stress, övermäktig administration och it-strul – mycket kan och måste bli bättre. Men vi är på rätt väg. Liberalerna vill fortsätta miljardsatsa på vårdcentralerna, öppna fyra nya närakuter och 200 vårdplatser på akutsjukhusen.

Vården i Stockholm ska inte svartmålas. Den ska förbättras.

Amelie Tarschys Ingre (L), regionrådskandidat Liberalerna Stockholm 

Kommentarer:

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här! 

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

2022-09-06

Att Sveriges vårdpersonal erbjuder hög kvalité är det absolut ingen tvekan om. Politiker ska inte försöka ta åt sig äran, utan all äran går till vårdpersonal som har kompetens som NI politiker inte värdesätter och ni förtjänar absolut inte Sveriges lojala vårdpersonal som går med på att jobba trots usel arbetsmiljö och värdelös lön. Svara istället på varför ni inte värdesätter personal och gör absolut ingenting för att få tillbaka vårdpersonal som har slutat. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2019):

- 146283 Ej pensionerade sjuksköterskor. Bara 129578 sysselsatta. BARA 97647 sysselsatta inom hälso- och sjukvård eller vård och omsorg med boende.

- 20388 Ej pensionerade fysioterapeuter. Bara 17209 sysselsatta. BARA 11816 sysselsatta inom hälso- och sjukvård eller vård och omsorg med boende.

- 59559 Ej pensionerade läkare. 6 167 Saknar personnummer. Bara 44165 sysselsatta. 39883 sysselsatta inom hälso- och sjukvård eller vård och omsorg med boende.

- 13049 Ej pensionerade arbetsterapeuter. Bara 12287 sysselsatta. BARA 6672 sysselsatta inom hälso- och sjukvård eller vård och omsorg med boende.

Man ser klart och tydligt att många väljer att inte jobba kvar eller jobba med annat.

Statistik

 

2022-09-05

Varmt tack för er artikel om svartmålningen av Region Stockholms vård. Om vården nu är så bra som ni påstår varför måste våra anhöriga vänta nästan 2 år för operation och behöva dö av komplikationer? Varför dör patienter vid väntan på vård i våra akutmottagningar? Och i vårdköer? 125 dödsfall per år enligt forskning från Karominska år 2012-16 och sannoligen flera i dag. Varför uppfyller inte äldrevården minimikrav enligt IVOs senaste delrapport? 3 av 4 äldre dör utan adekvat vård vid livets slut. Äldres delirium missas också på sjukhus enligt doktorand handling från Jönköping. Vilket leder till onödigt lidande. Varför har vi lägre antal vårdplatser nu än före pandemin? Varför ligger vi i bottenskiktet i EU med vårt låga antal vårdplatser? Varför uppger våra övriga myndigheter att vi inte skulle klara av hantera många sårade vid händelse av krig? Varför saknar vi patienträttighetslag som våra grannländer har och alla EU länder utom Bulgarien, Malta & Sverige? Om vården nu är så bra varför har våra patienter inga rättigheter? Varför har vi många erfarna som valt lämna jobb alt väljer bort att jobba kvar jobba i Regionen? Varför har patientantalet ökat från 17 till 60 på drygt 5 år? 

Leg specialistsjuksköterska med över 20 års kliniska erfarenhet

 

2022-09-05

Bra att lyfta det som fungerar för väljare men inte ett ord om det som fungerar sämst och hur ni kan förbättra det... Arbetsmiljön och den lilla gåvan ni erbjuder legitimerade yrken med 3 års utbildning. Fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och BMA. Kallar inte det lön för att det man får för det ansvar och kompetens man har är helt orimligt.

Det enda ni skriver om det är ””Vi är framför allt stolta över de enorma insatser som görs varje dag av de över 50 000 personer som arbetar i den vård som regionen finansierar. Det visade sig inte minst under pandemin.””

Med andra ord, tack för ni ställer upp och jobbar nästan gratis.

Vårdpersonal

 

2022-09-05

Om vården i Region Stockholm är så bra varför har vi behövt utbilda oss på egen hand på vår lediga tid åratal för att garantera patienter modern vård? Jag har 2 x specialiseringar inom mitt område. Året jag blev klar med 2:a specialiseringen började den stora privatiseringen drygt 10 år sedan, våra tjänster försvann. Jag stod ut till 2018 inom området där jag specialiserat mig och bytte till annat område pga den inhumana arbetsmiljön. Jobbat 10 år på privat sida vilket varit lärorikt men inga externa vidareutbildningar vilket är avgörande för att kunna erbjuda patientsäker vård. Kliniska utbildningstjänster har lyst med sin frånvaro så länge jag jobbat och när ni väljer att inte skapa dem har vi föga möjligheter stödja våra yngre talanger och tillåta dem växa in i yrken där det tar flera år att utvecklas från novis till specialist med stöd av tålmodiga handledare och fortsatt utbildning. Vi hade en fin grund för modern vård för 16 år sedan men den är så gott som nedmonterat. Tack vare beslut om konstanta neddragningar. Det enda som vuxit under åren är mikromanagment, konsulter, administrationen, korruptionen, antalet patienter medan antalet erfarna kollegor sjunkit konstant. 

Leg specialistsjuksköterska med över 20 års erfarenhet

 

2022-09-11

Tack för en mycket bra artikel - saknar väldigt mycket den teambaserade insatsen som ni beskriver och som vi arbetade efter tidigare. Det gav mer glädje till arbetet och gav enorm skillnad för människors hälsa och livskvalitet och var mycket kostnadseffektiv. 

Sjukgymnast/fysioterapeut

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LiberalernaRegion Stockholm

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev