Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Svensk forskning i primärvård bör stärkas”

Publicerad: 24 februari 2020, 06:00

Foto: Jesper Cederberg

Primärvården har potential att spela en betydligt större roll än i dag i arbetet med tidig upptäckt av cancer, skriver två liberaler i Skåne.


Cancerfonden presenterade nyligen sin rapport för 2020. Rapporten pekar på fortsatta utmaningar med att tillgodose det vårdbehov som finns och föreslår en rad konkreta åtgärder, som bland annat en förstärkt primärvård. Det är av allra största vikt att vi politiker lyssnar och tar till oss de synpunkter och förslag som framförs.

Bara i år beräknas 63 000 svenskar få en cancerdiagnos. Det är ett mycket allvarligt läge, där vi i alla regioner behöver säkerställa att patienterna kan få den vård som de behöver. Vi behöver bland annat fokusera på kontinuitet och en tillgänglig vård för våra patienter, det är en absolut avgörande förutsättning så att fler kan få vård i rätt tid. Att arbeta förebyggande och kunna identifiera cancern i ett mycket tidigare skede, blir också viktigt.

I en perfekt värld är den bästa cancerdiagnosen förstås den som aldrig behöver ställas. För den som får ett cancerbesked är tidig upptäckt många gånger livsavgörande. De allra flesta cancertumörer som upptäcks innan de spridit sig till andra organ i kroppen är med dagens medicinska kunskap fullt möjliga att bemästra och besegra. Över 70 procent av alla patienter som får en cancerdiagnos har inledningsvis sökt till en läkare på vårdcentralen för sina besvär. Det betyder att primärvården spelar en oerhört viktig roll för när cancer upptäcks. De första symtomen på cancer är ofta diffusa och svåra att urskilja från andra, statistiskt sett, mer sannolika sjukdomar.

Dessvärre finns inte mycket forskning på cancer utifrån primärvårdens perspektiv på tidiga symtom. Utrymmet för att forska för kliniskt verksamma medarbetare i primärvården har hittills varit mycket begränsat. Det behöver givetvis förändras, vi behöver ta tillvara medarbetarnas kunskap och kapacitet i en högre utsträckning. Primärvården har potential att spela en betydligt större roll än i dag i arbetet med tidig upptäckt av cancer, men då krävs politiska åtgärder som tillför ändamålsenliga resurser.

Det vill Liberalerna i Region Skåne vara bidragande till. Vi har en stolt och lång tradition som vårdcentralernas politiska företrädare i den skånska sjukvårdspolitiken. Främjandet och utvidgandet av vårdcentralernas roll som skåningarnas första väg in till vården är en viktig frihetsreform för att föra vården närmare skåningarna och främja trygghet och kontinuitet för skånska patienter.

Genom vårt samarbete med Allians för Skåne har vi hitintills satsat 621 miljoner kronor under 2019 – 2020 på primärvården. Det är nödvändiga pengar och fram till slutet av mandatperioden ska vi ha satsat totalt 1 miljard kronor.

Vi har varit villiga att genomföra dessa nödvändiga förändringar och vill givetvis fortsätta bidra till en förstärkt primärvård. Men vi kan inte göra allting själva. Här har vi stora förhoppningar på att regeringen bidrar med en primärvårdsreform, där vi ser följande komponenter som absolut avgörande för en lyckad reform:

Fler husläkare. En starkare primärvård blir en mer attraktiv arbetsplats. Utbildningen av allmänspecialister måste utökas och andra specialiteter bli en del av primärvården. Även här krävs ett samarbete och gemensam finansiering från regioner och stat.
Fast husläkare som grunden i den starka primärvården: Husläkaren ska kunna ta ett helhetsansvar för patienten. Du ska känna din läkare, och din läkare ska känna dig. Runt husläkaren organiserar sig teamet med alla kompetenser som kan behövas: sjuksköterska, dietist, psykolog, fysioterapeut.
Forskande husläkare. Svensk primärvårdsforskning bör stärkas i samarbete med de medicinska fakulteterna – det stärker också attraktiviteten i yrket.
Regionala och nationella resurser. Regionerna behöver se till att primärvårdens andel av sjukvårdens budget ökar. Processen att flytta vård ut från de stora sjukhusen måste fortsätta. Men det krävs också nationella tillskott för att stötta omställningen.

Primärvårdens betydelse och dess möjligheter är färdigdiskuterade. Nu måste fokus ligga på konkreta förändringar.

GILBERT TRIBO, CAMILLA MÅRTENSEN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev