Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Svenska centra är överens om förmaksablation

Publicerad: 30 maj 2007, 05:41

REPLIK Man kan få uppfattningen att det finns en stor oenighet inom svensk elektrofysiologi beträffande ablationer av förmaksflimmer. Sanningen är att samsynen är i det närmaste total, skriver ett antal hjärtspecialister i en replik på tidigare inlägg.


Den debattartikel författad av Lars Rydén och Carina Blomström-Lundqvist, som publicerades i Dagens Medicin nr 21/07, innehåller sakfel vilket föranleder vissa tillrättalägganden och kommentarer.

Flimmerablation utförs på samtliga universitetssjukhus i Sverige. Under 2006 genomförde Svenska cardiologföreningens arbetsgrupp för arytmi en enkät som alla svenska ablationscentra svarade på, inklusive de sjukhus som Rydén/Blomström-Lundqvist representerar.

Denna visar att mycket likartade indikationer används för ingreppet, det vill säga patienter med svåra symtom av förmaksflimmer där minst ett till två antiarytmiska läkemedel prövats utan effekt eller med oacceptabla biverkningar. Dessa indikationer följer helt de rekommendationer som antagits av de europeiska och amerikanska kardiologföreningarna.

Den bakomliggande evidensen är fyra randomiserade studier som publicerats i välrenommerade tidskrifter under 2005 och 2006. I dessa har ablation jämförts med farmaka och i samtliga visas att ablation är överlägset farmakologisk terapi, mätt med andelen symtomatiskt flimmerfria patienter efter ett år. Den stora majoriteten av de inkluderade patienterna i dessa studier testade farmakologisk terapi före randomisering och är således samma grupp av patienter som för närvarande behandlas i Sverige.

Studier på patienter som inte prövat farmakologisk terapi saknas och dessa patienter behandlas inte på svenska centra, förutom inom ramen för randomiserade kontrollerade studier.

I Rydéns och Blomström-Lundqvist inlägg påstås att vissa svenska centra inte vill medverka i en vetenskaplig utvärdering av flimmerablationer. Detta påstående är felaktigt och förtjänar ett förtydligande.

Redan 2004 togs initiativet till en nordisk multicenterstudie, Mantra-Paf, där flera svenska centra deltar. Inklusionen startade under 2005 och drygt hälften av de planerade 300 patienterna har nu inkluderats. Något år efter att denna studie initierats förde Rydén och Blomström-Lundqvist fram idéer om en svensk studie med liknande design men de centra som redan gått in i den nordiska multicenterstudien kunde förstås inte delta på grund av detta.

När man tar del av Rydéns och Blom­ström-Lundqvists inlägg kan man få uppfattningen att det finns en stor oenighet inom svensk elektrofysiologi beträffande ablationer av förmaksflimmer. Sanningen är att samsynen mellan svenska ablationscentra är i det närmaste total.

I den ovan nämnda enkäten som arbetsgruppen inom arytmi utfört framkommer att synen på ablation av förmaksflimmer (indikationer, roll i behandlingen av patienter med förmaksflimmer etcetera) är mycket likartad. Vad som dock också framkommer är att volymerna samt väntelistsituationen är mycket varierande och de flesta centra pekar på problem som brist på utbildade operatörer, otillräckligt labbutrymme samt bristande möjligheter att fokusera på uppgiften.

Rydén/Blomström-Lundqvist verkar inte tvivla på metodens framtida roll och vi kan med största sannolikhet räkna med stora volymökningar av flimmer­ablationer under de närmaste åren.

Låt oss i stället fokusera på detta och se över hur vi bäst ska möta de i högsta grad berättigade krav på behandling som våra patienter redan i dag ställer och än mer kommer att göra i framtiden.

Johan Brandt, Nils Edvardsson, Anders Englund, Steen Jensen, Göran Kennebäck, Håkan Walfridsson

Johan Brandt
 är docent, överläkare och verksamhetschef arytmi, Universitetssjukhuset i Lund.

Nils Edvardsson
är docent och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Anders Englund
är docent, överläkare och sektionschef arytmi, Universitetssjukhuset Örebro.

Steen Jensen
är docent, överläkare och sektionschef arytmi, Norrlands universitetssjukhus.

Göran Kennebäck
är med dr, överläkare och sektionschef arytmi, Karolinska universitetssjukhuset.

Håkan Walfridsson
är docent och överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev