Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Svenska patienter är i dag rättslösa”

Publicerad: 3 februari 2014, 09:02

Det nya systemet värnar om personalen, men gör patienter och anhöriga rättslösa, skriver juristen Dennis Brinkeback.


Jag tänker anmäla läkaren eller sjukvården så att detta inte händer någon annan . Så avslutas ofta de ständigt återkommande artiklarna om vårdskador. Det är en god tanke av patienter och anhöriga att de tänker så. Men tyvärr har en anmälan ingen betydelse eller bara marginell betydelse.

Enligt Socialstyrelsens beräkningar skadas varje år ungefär 105 000 patienter i Sverige. Av dessa får cirka 10 000 bestående men och 3000 dör. Skadorna genererar mer än 600 000 extra dagar på sjukhus.

Hur ska man då komma förebygga och förhindra detta enorma antal årliga vårdskador? Ja, den nuvarande socialministern under ledning av socialminister Göran Hägglund har från den 1 januari 2011 infört en patientsäkerhetslag(2010: 659), vilket har medfört att vi som enda land i världen tagit bort det vårdrättsliga disciplinansvaret.

Tidigare hade vi Hälso-och sjukvårdsnämnden(HSAN) som kunde pricka försumlig sjukvårdspersonal och ge varning eller erinran. Patientsäkerhetsutredningen som låg till grund för den nya lagen ansåg att man skulle ha ett  systemperspektiv  och inte ett  individperspektiv  på patientsäkerhet. Därför talas genomgående vid vårdskador om  system  och  rutiner  som brister och sällan eller aldrig om människor som kan göra fel. I ett avsnitt av Patientsäkerhetsutredningen frågar sig utredaren vad vården kan lära av trafiksektorn. Det skrivs om det förebyggande arbetet i form av säkrare bilar, viltstängsel, avvikelserapportering med mera. Men inte med ett ord nämns att trafiken även har ett repressivt system i form av böter och fängelse vid trafikbrott. Det är ingen som tror att trafiken skulle fungera utan denna del av systemen. Vården kan lära av trafiken men utredaren mörkade hur hela trafiksystemet med dess trafiklagstiftning ser ut.

Rutiner och system kan naturligtvis ha brister men för det mesta eller lika ofta beror vårdskador på slarvig, lat och nonchalant personal. Patienter skickas hem utan ordentliga undersökningar med invalidiserande eller dödliga skador. Läkare kan nonchalera vad patienter eller anhöriga säger vilket får svåra följder. Nej, det har inget med bristande rutiner att göra utan har med personalen att göra . Och personalen behöver inte ta så allvarligt på klagomålen. Inget kommer att hända dem. Det nya systemet värnar om personalen, men gör patienter och anhöriga rättslösa. I detta system ska inget ansvar utkrävas av någon.

Den som vill anmäla vården kunde tidigare göra det till Socialstyrelsen som gjorde utredning och kunde komma fram till att kritik kunde riktas mot en vårdcentral eller också hittades inga fel. Oavsett vad man kom fram till så kunde inte denna kritik leda till någon upprättelse för patient eller anhörig och var definitivt ingen garanti för att  det inte ska hända igen . Socialstyrelsens beslut gick inte att överklaga. Anmälan ska numera göras till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. En anmälan dit är lika verkningslös och går inte att överklaga. Hela systemet är ett hån mot patienterna och allt vad patientsäkerhet innebär. Nej, återinför det vårdrättsliga disciplinansvaret!

De som hade det avgörande inflytandet vid tillkomsten av patientsäkerhetslagen var Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet. De är också dessa som är mest nöjda med den nya lagen. Patientintressena lyste i stort sett med sin frånvaro. Från läkarhåll är man emellertid ändå inte helt nöjda med sakernas tillstånd. Det räcker inte med att det vårdrättsliga disciplinansvaret avskaffats. Det finns en irritation över hur media beskriver vården. I annonstidning från Svenska läkaresällskapet, Framtidens hälso-& sjukvård, uttalar sig vice ordförande i Svenska läkaresällskapet Kerstin Nilsson oh säger att  en negativ mediabild kan på sikt undergräva förtroendet för vården . Det är kanske dags att låta statsmakterna ta itu med medias rapportering om vården?

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev