Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sverige halkar efter med viktig cancervård”

Publicerad: 24 april 2017, 05:00

Cecilia Widegren (M), riksdags­ledamot Skara­borg, social­politisk talesperson.

Regeringens ovilja att arbeta fram en långsiktig hållbar strategi för bästa möjliga cancervård är oroväckande, skriver moderaten Cecilia Widegren i en debattartikel.


Ämnen i artikeln:

Gabriel Wikström

Sverige behöver en uppdaterad cancerstrategi – det skriver Cancer­fonden i sin nya rapport. Men att svensk cancervård be­höver en uppgradering är i sig ingen nyhet. Det vet redan alla som varje dag jobbar med att förbättra cancervården. Utmaningarna är många och en av tre i Sverige kommer att drabbas av cancer.

Den enda som inte verkar vilja reagera på att uppgradera Sveriges nationella cancerstrategi är den huvudansvarige, sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). Regeringens ovilja att arbeta fram en långsiktig hållbar strategi för bästa möjliga cancervård är oroväckande. Detta ska inte behöva vara en partiskiljande fråga, för alla vill vi bekämpa cancer.

Svensk cancersjukvård måste stå bättre rustad. Alla familjer och anhöriga påverkas och det underlättar mycket för dem som drabbas om tryggheten finns att vården man får ges i rätt tid och vid rätt plats av hög kvalitet. Ovisshet och väntan är oerhört påfrestande. Därför måste politiken ständigt uppdatera sin strategi för att kunna garantera att alla får en trygg vård.

Detta ska inte behöva vara en partiskiljande fråga, för alla vill vi bekämpa cancer.

Väntetiden är mer än dubbelt så lång mot var den högst har ut­lovats att den ska vara för patienter med lungcancer. Därtill är de regionala skillnaderna omfattande. Väntetiden för en kvinna med lungcancer i Västmanland är dubbelt så lång som för en lungcancersjuk man i Dalarna. Det är helt oacceptabelt.

Vi moderater vill få en upp­graderad ny nationell samlad cancerstrategi på plats, där bland annat följande ska ingå:

1. Genomför metodiska kvalitets­förbättringar i cancervården. Fokus på kortare väntetider i form av bland annat en utvecklad kömiljard, ytterligare koncentration av högspecialiserad cancervård, digitaliserad vårdkedja samt nationell strategi för att säkra en långsiktigt hållbar kompetens­försörjning.

2. Stärk patienternas rättig­heter. Skärp patientlagen och patientsäkerhetslagen. Det kan exempelvis handla om att patienter fritt ska få välja slutenvård. Därtill skärpta krav på och uppföljning av att patientlagen införs överallt i vården.

3. Pröva nya metoder och analysera förutsättningarna för att vården ska kunna ta mer av ett helhetsansvar för patienter med kronisk cancer.

Regeringen måste ta ansvar för att medverka till att uppgradera ny nationell cancerstrategi. Att lägga fram konkreta reformer för att korta Europas längsta väntetider och förbättra cancervården, det räddar liv. Vi moderater har redan lagt förslag i riksdagen och är beredda att ta ansvar för genomförandet. Det krävs nu ett tydligt nationellt ledarskap.

CECILIA WIDEGREN

Ämnen i artikeln:

Gabriel Wikström

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev