Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sverige kan stå utan ambulansflyg under pandemin”

Privata aktörer kan tvingas lägga ned redan i början av nästa år på grund av tidsgränserna i det statliga stödet, skriver riksdagsledamoten David Josefsson (M).

Publicerad: 17 december 2020, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

David Josefsson (M), riksdagsledamot.


Ämnen i artikeln:

AmbulanssjukvårdAkutsjukvård

Ambulansflyg är, med tanke på Sveriges stora avstånd och många glesbygdsområden, avgörande för svensk sjukvård. Varje år transporteras nästan 5 000 patienter varje år och 85 procent av transporterna sker via privata företag. 

Ungefär 25 procent av transporterna är akuta; efter olyckor, hjärtincidenter och liknande. Resten är så kallade planerade resor, för exempelvis operationer. När IVA-kapaciteten är hårt ansträngd blir ambulansflyget också viktigt för att kunna fördela om patienter mellan Sveriges regioner och i värsta fall till utlandet, ett läge Sverige nu riskerar att stå inför. 

När pandemin bröt ut minskade dock flygambulanstransporterna enligt aktörerna med mellan 60 och 75 procent eftersom den stora delen av uppdragen, planerade sjukvårdstransporter, ställdes in. De absolut svåraste månaderna var april, maj och juni med ett totalt stopp, förutom för de akuta transporterna vid direkt livshotande tillstånd. Under hösten återhämtade sig de övriga uppdragen något, innan den andra vågen av pandemin åter satte stopp för all övrig flygtrafik.

Sveriges regioner planerar att med start 2021 genomföra transporterna i egen regi, men just nu genomförs de av privata aktörer. De aktörerna får i huvudsak betalt per utförd timme, inte utifrån att man har beredskap. Det är en modell som fungerat i vanliga fall eftersom antalet uppdrag gett tillräcklig ersättning för att täcka kostnaderna. Men den modellen är nu slagen i spillror när aktörerna inte får samma antal uppdrag, samtidigt som behovet av beredskap finns kvar och kanske är större än vanligt. Dock utan att generera så många uppdrag att verksamheten får kostnadstäckning.

För att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter under pandemin beslutade därför regeringen om ett stöd på 75 miljoner kronor till flygambulans. Problemet är bara att det bidraget bara får sökas för perioden från den 1 juni till den 15 september. De absolut svåraste perioderna omfattas alltså inte, under våren respektive hösten när trycket på den akuta vården varit som störst samtidigt som den planerade vården i det närmaste helt legat nere.

Eftersom nästan inget stöd därför har betalats ut signalerar den största aktören, Babcock Scandinavian Air Ambulance, i ett brev till samtliga regiondirektörer i Sverige den 30 november att man riskerar att tvingas lägga ner redan i början av nästa år. Detta samtidigt som regionernas första flygplan ännu inte blivit levererade.

Sverige riskerar alltså att under brinnande pandemi stå utan flygambulansförmåga. Jag ställde med anledning av detta en skriftlig fråga till socialministern om hon ämnade rätta till misstaget med tidsgränserna och rädda kvar ambulansflyget i Sverige?

Tyvärr blev svaret ”God dag yxskaft”. Istället för att svara på om man tänkte rätta till misstaget hänvisade ministern till att det är ett regionalt ansvar. Trots att ministern själv tidigare i år fattat beslut om att ambulansflyget är så viktigt att det krävs ett statligt ansvarstagande. Det statliga ansvarstagandet gällde dock bara under sommaren 2020, inte under vår och höst när behovet av akuta flygtransporter på grund av pandemin varit som störst.

Regeringens misstag riskerar nu att göra att Sverige står utan ambulansflygskapacitet samtidigt som behovet av att snabbt kunna omfördela patienter mellan sjukhus där det finns IVA-kapacitet kan uppstå akut. Det är djupt beklagligt.

David Josefsson (M), riksdagsledamot

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll? Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev