Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sverige måste spela en aktiv roll i EU:s hälsopolitik”

Beslut om sjukvården ska fattas i medlemsländerna, inte i Bryssel, anser Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd (M).

Publicerad: 17 november 2020, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker.

Foto: Fredrik Wennerlund


Mot bakgrund av den pågående pandemin är det uppenbart att EU-samarbetet kan förstärkas. Detta gäller inte minst inom hälsoområdet. Men när arbetet med att forma det framtida EU-samarbetet inom folkhälsa nu drar igång på riktigt, är det viktigt att även tydligt stå emot de förslag som kan skada svenska intressen. Det gäller inte minst maktförskjutningen från nationell nivå till EU-nivå. 

När EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gästade Europaparlamentet för att presentera kommissionens prioriteringar för det kommande året var det uppenbart att EU:s folkhälsoarbete i och med coronapandemin är mer prioriterat än någonsin.

Det är i grunden positivt: EU kan och ska göra mer för folkhälsan. Men det finns god anledning att lyssna extra noga när von der Leyen nu fastslår att vi måste ha en diskussion om EU:s bestämmanderätt inom hälsoområdet. Politiska ledare diskuterar sällan på vilken nivå beslut ska fattas om de inte har för ambition att öka sitt inflytande.

Vi har tidigare sett att diskussioner om EU:s inflytande över andra politikområden snabbt övergått till lagstiftning. Om detta vittnar inte minst utvecklingen kring EU:s så kallade sociala pelare. Det som började som ett initiativ för att diskutera sociala frågor på EU-nivå har nu lett till att EU-kommissionen presenterat ett förslag om minimilöner som riskerar att drabba den svenska arbetsmarknadsmodellen och svensk lönebildning.

Det är uppenbart att den svenska regeringens motstånd i den frågan har varit otillräckligt. Det är en viktig lärdom när vi nu riktar blickarna mot EU:s arbete inom folkhälsa. Beslut om sjukvården ska fattas i medlemsländerna, inte i Bryssel.  

Samtidigt räcker det inte att bara säga nej till det som är dåligt – man måste också driva på för det som är bra. Vad som behövs är en ansvarsfull och konstruktiv politik som står upp emot orimliga initiativ, men proaktivt är med och formar EU:s väg framåt. Därför kommer Moderaterna i Europaparlamentet att driva på för de satsningar som verkligen behövs på hälsoområdet. EU har nämligen en viktig roll att spela när det gäller områden såsom forskning och samordning. 

Det nya europeiska hälsoprogrammet är en unik möjlighet för detta. EU för hälsa, som programmet kallas, får en rekordstor budget och har ett brett politiskt stöd. I arbetet med att forma programmet blir det därför viktigt att driva på för rätt prioriteringar.

Några förslag övervägs redan av kommissionen. Bättre lagerkapacitet för läkemedel och medicinsk utrustning är en reform som Moderaterna har föreslagit. Etablerandet av ett europeiskt institut som arbetar med avancerad forskning och utveckling för att motverka och bemöta biologiska hot är ett annat välkommet tillägg. Vi har också varit drivande i frågan om ökade resurser till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och det Sverigebaserade europeiska smittskyddsinstitutet ECDC.

Det är också viktigt att skapa rätt förutsättningar för att hantera de stora hälsohoten vi kommer stå inför, även efter att den pågående pandemin har förpassats till historien, bland annat cancer och antibiotikaresistens. Därför arbetar Moderaterna hårt för att dessa frågor ska få det fokus de förtjänar, och har bland annat lagt förslag om att stärka det preventiva arbetet mot cancer samt om att minska användningen av antibiotika.

Det är dags att lära av den svenska regeringens tidigare misstag och anamma en principfast och konstruktiv EU-strategi. Den närmaste tiden kommer att ge oss en unik möjlighet att forma EU:s arbete inom hälsoområdet. Det är hög tid att vi tar tillvara på den möjligheten samtidigt som vi slår vakt om svenska intressen.

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev