torsdag26 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sverige ska bli ledande inom life science”

Publicerad: 10 juni 2019, 06:00

Näringsminister Ibrahim Baylan (S), forskningsminister Matilda Ernkrans (S) och socialminister Lena Hallengren (S).

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Life science-samordnaren får ett heltidsuppdrag och de områden som kommer att prioriteras i den kommande strategin är nu klara, skriver Ibrahim Baylan (S), Matilda Ernkrans (S) och Lena Hallengren (S).

Ämnen i artikeln:

Lena HallengrenAstra Zeneca

Sverige ska vara en ledande life science-nation. För att stärka utvecklingen av hälso- och sjukvården och generera ytterligare ekonomiskt välstånd krävs insatser inom flera områden. Vi behöver ta ett helhetsgrepp och arbeta mer långsiktigt. Därför tillsätter regeringen nu en samordnare på heltid och presenterar prioriterade områdena i den kommande life science-strategin.

De senaste åren har regeringen satt fokus på life science. Inom svensk life science-sektor bedrivs världsledande forskning och utveckling av nya mediciner och medicinteknik, i såväl akademi som företag. Den snabba medicinska och tekniska utvecklingen gör att sjukdomar som tidigare varit dödliga i dag kan behandlas eller botas.

Astrazeneca och GE Healthcare är exempel på företag i Sverige som satsar på det snabbt ökande området med så kallade individanpassade biologiska läkemedel, och Permobil med sina elektriska rullstolar och Getinge som till exempel tillverkar hjärt- och lungmaskiner och respiratorer är exempel på viktiga företag inom medicinteknik. Företagen inom life science-sektorn agerar på en global marknad och deras produkter är viktiga för såväl individer som för Sveriges export.

Framstegen inom företag och akademi leder till en bättre tillvaro för patienter och anhöriga. Denna positiva utveckling skapar nya förutsättningar för hälso- och sjukvården samt omsorgen. Forskning, innovation och utveckling är avgörande för att ta fram nya lösningar som förbättrar hälsan och bidrar till en god livskvalitet. Det måste ske i samverkan mellan näringslivet, myndigheter, hälso- och sjukvården, omsorgen och universitet och högskolor. Vi kan också ännu bättre ta tillvara patienternas kunskap och kompetens, i den mån de vill och kan vara med och driva utvecklingen

Hälsoutmaningen är global, och att ge förutsättningar för en välfungerande life science-sektor som leder en hållbar omställning bidrar till att leva upp till Sveriges åtaganden inom ramen för Agenda 2030.

Förra mandatperioden tillsatte regeringen en nationell samordnare, och vi inrättade ett life science-kontor för att samordna politiken, tydliggöra prioriteringar och vara en länk mellan aktörer i branschen och regeringen. Nu tar regeringen ytterligare steg för att stärka arbetet.

Vi vill skapa rätt förutsättningar för att Sverige ska bli ledande inom life science. Life science-kontoret har i uppdrag att ta fram förslag till en nationell life science-strategi. Under det gångna året har kontoret arbetat aktivt med centrala aktörer och har fått en mängd inspel till strategiarbetet. Här presenterar vi de områden som kommer att prioriteras i den kommande strategin.

Partnerskap, samordning och långsiktighet. En ambitionsförklaring enligt den svenska modellen där ansvariga parter samverkar och bidrar.
Nyttiggörande av hälso- och vårddata för forskning och innovation. Inom hälso- och sjukvården och omsorgen genereras stora mängder data. Det är information som rätt använd, och med respekt för den personliga integriteten, kan bidra till att utveckla framtidens vård och förebyggande insatser.
Policyutveckling och etik. En mer individanpassad vård behöver lagar och regelverk som säkerställer integritet och etiska förhållningssätt och samtidigt ger rätt förutsättningar för utveckling.
Integrering av forskning och innovation i vården. Forskning och innovation behöver vara naturliga delar i vårdens och omsorgens verksamheter.
Välfärdsteknik i omsorgen. Det krävs utveckling och införande av teknik som stärker brukarens självständighet, skapar trygghet och underlättar nya arbetssätt.
Forskning och infrastrukturer. Tillgången till befintlig avancerad teknik ger förutsättningar för att vara ledande inom forskning och innovation. Det är en grundförutsättning för ett ledarskap inom life science.
Kompetensförsörjning, talangattraktion och livslångt lärande. Behoven av kompetens i både industri och offentlig sektor måste säkerställas. När allt mer specialiserad kompetens efterfrågas måste vi hitta nya lösningar.
Internationell attraktivitet och konkurrenskraft. Det måste vara attraktivt att förlägga life science-verksamhet i Sverige och lätt för nya företag att växa.

Det är vår ambition att en strategi med brett förankrade målsättning ska ge en tydlig riktning för Sveriges ambition att vara en ledande life science-nation. Genomförandet måste ske i samverkan – en gemensam kraftsamling och ett gemensamt ledarskap krävs för att vi ska klara omställningen. Life science kommer fortsätta att vara en viktig prioritering för regeringen.

För att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt arbete och för att ta fram förslag och underlätta implementering av life science-strategin förstärker regeringen rollen för den nationella life science-samordnaren, Jenni Nordborg. Hon rekryteras nu på heltid under hela mandatperioden för att leda arbetet på life science-kontoret.

Life science-sektorn är viktig för Sverige som kunskapsnation och för vår konkurrenskraft samtidigt som företag och akademi genom forskning och utveckling kan skapa nya lösningar för patienter. Genom strategin kan vi tillsammans med sektorn lägga grunden för fortsatta framsteg. Vi kan skapa mer ekonomiskt välstånd, utveckla sjukvården och förbättra hälsan i befolkningen.

Tillsammans bygger det ett starkare samhälle.

IBRAHIM BAYLAN, MATILDA ERNKRANS OCH LENA HALLENGREN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev