Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Sveriges bästa sjukhus kan ­mycket väl vara det sämsta”

Publicerad: 12 februari 2015, 06:00

Dagens Medicins rankning är vilseledande, hävdar debattör.


Det ingår i senare års management­filo­sofi att ranka och ställa olika vård­enheter mot varandra. Dagens Medicin har tyvärr ännu en gång hakat på denna typ av ytliga, orättvisa och missvisande jämförelser och tror sig i nr 1–3/15 kunna kora ”landets bästa sjukhus”.

DM har uppenbart inte tagit till sig den omfattande debatt om New public management som varit och att det måste bli ett slut på den fördummande, kvävande mätkulturen. Vårdanalys, Riksrevisionen, Läkaruppropet och Svenska läkaresällskapet har tydliggjort att den typ av missbruk av kvalitetsregister som DM sysslar med endast förstör professionens instrument för kvalitetsutveckling.

DM:s jämförelser är inte transparenta. Värderingar och grunden för viktningen av olika variabler i sjukhusjämförelserna är fördolda och konfidens­inter­vallen redovisas inte. Då ska över huvud taget inte någon rankning göras. Inte ens ett försök görs att diskutera olika sjukhus förutsättningar vad gäller demografi, social sammansättning i upptagningsområden och om olika registerrutiner föreligger.

Hur skiljer sig urval av patienter och prestationsersättningar kopplade till kvalitetsregister på olika sjukhus? Sker manipulationen i inmatningsrutiner? Inga svar i DM.

Vårdgarantin ges tyngd i jämförelserna men Läkarförbundet anser dess nuvarande utformning kontraproduktiv, då patienter med stora vårdbehov trycks undan. Garantin definierar således inte ”bästa sjukhus”.

DM använder sig av SKL:s patientenkäter i värderingen av sjukhus. Dessa är otillförlitliga och inte korrigerade för till exempel språkliga och sociala skillnader. Bortfallen är oacceptabla och man vet för många upptagningsområden inte vad 40–45 procent av de tillfrågade tycker. Enligt SKL är emellertid nästan alla patienter i Sverige nöjda med bemötande, information och delaktighet. Det är märkligt eftersom internationella studier (DM 18/4 2012, DN 23/12 2014) finner att Sverige är nästan sämst bland rika länder på sådant.

Om ett sjukhus inriktar sig på det mätbara i vissa register finns enligt en mängd studier risk att andra områden försummas. Beror topplaceringar i DM:s listor på att vårdvolymer lämpas över på primär­vården och kommunerna så att sjukhuset ifråga kan syssla med sin registermedicin? En viktig del av att vara ett bra sjukhus är om man ger primär­vården stöd och konsulthjälp. Handläggning av psyko­somatik, engagemang i prevention? Vad är att säga om kvaliteten i biverkningsrapporteringen, den riskfyllda multifarmacin hos äldre och överbehandlingen med cytostatika? Den som riskerar att förlänga patienters lidande? DM antyder inte problematiken.

Lika lite frågar sig DM om det finns en konflikt mellan individualiserad vård och att hamna i topp i kvalitetsregister, grunden för sjukhusjämförelserna? Kliniker får fina måluppfyllelser i kvalitetsregister om de trycker på patienterna maximala behandlingspaket men patienterna har då inte varit med i någon diskussion om för- och nackdelar med medicineringen. Det sjukhus som toppar DM:s register­jämförelser kan i själva verket vara Sveriges sämsta sjukhus på delaktighet och mjuka värden som tröst, lindring och omvårdnad. Att undersköterskan ordnade så fint med ljus och den döde finkammad och i sina älsklingskläder när anhöriga kom tillmäts ingen betydelse i DM:s jämförelser.

Det är dags att läkare tar tillbaka kvalitets­frågorna, makten över kvalitetsregistren och ser djupare än till något utskuret, otillförlitligt siffertal när sjukvården och sjukhus ska bedömas. DM borde bidra till en professionsstyrd vård med etik och läkekonst i fokus.

Jag hoppas det var sista gången DM publicerar sin vilseledande rankning!

Dagens Medicin svarar

När Dagens Medicin för tre år sedan beslutade att göra en rankning av svenska akutsjukhus var det med stor ödmjukhet inför uppgiften. Många, vi själva också, sade: Detta är omöjligt.

Men efter noggrann genomgång av tillgänglig data, och samtal med experter och registeransvariga, fattade dåvarande chefredaktör Mikael Nestius beslut om att inleda arbetet med att utse Sveriges bästa sjukhus 2012. Det finns nämligen ett stort och bra underlag om hur det går för patienterna i sjukhusvården.

Utgångspunkten för vårt arbete har varit, och fortsätter att vara, patientens perspektiv. För patienten spelar det mindre roll om han eller hon kommer till ett sjukhus med många svåra hjärtinfarktsfall – man förväntar sig som medborgare att vårdens resurser i så fall anpassas för att möta detta.

Vår rankning lägger stor vikt vid medicinska resultat från breda, vanliga behandlingar och ingrepp. Den gynnar dem som följer upp och rapporterar sina resultat. Att på begränsat utrymme ge tillräcklig information för att vara både lättläst och begriplig är inte lätt men vi ska jobba på det till nästa år. Och fortsätta utveckla Bästa sjukhuset, ofta tack vare förslag från våra läsare.

Christina Kennedy, chefredaktör

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev