Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Syftet är att underlätta för både vård och patienter”

Publicerad: 13 januari 2020, 06:00

Foto: Ryan McVay/Getty Images

När patienten får rätt omhändertagande från början, kan vars och ens vårdbehov tillgodoses snabbare, skriver två debattörer i en replik om remisskrav till akuten.


Varje patient ska få vård i rätt tid på rätt plats, med rätt kompetens och nivå på omhändertagandet. Det är ett viktigt mål för hälso- och sjukvården och en utgångspunkt för hur vården organiseras. Att utreda införandet av ett enkelt remissförfarande innan besök på våra stora sjukhus akutmottagningar är ett led i detta arbete.

I en modern hälso- och sjukvård har patienten rätt att förvänta sig snabb vård utifrån sina behov. Det är samtidigt nödvändigt att använda vårdens resurser effektivt. Dessa mål sammanfaller; rätt vård i rätt tid på rätt nivå är också den mest effektiva vården. När patienten får rätt omhändertagande från början, kan vars och ens vårdbehov tillgodoses snabbare. Oavsett om det handlar om ett benbrott eller en infektion, eller ett större trauma som kräver brådskande mer avancerad vård.

Förändringen av vårdnivåerna möjliggör också införandet av ett enkelt remissförfarande till de stora akutsjukhusen. Det handlar inte – som vissa missuppfattat eller väljer att missuppfatta saken – om att man måste ha husläkarens remiss eller om att skicka runt flera pappersremisser. Vid allvarlig sjukdom eller skada ringer man förstås 112 och får hjälp precis som i dag. Vid mindre allvarliga fall kontaktar man sin husläkare eller Vårdguiden 1177 som enkelt ska kunna hänvisa digitalt. Syftet är att underlätta för både vården och patienterna; exakt hur detta kan gå till ska utredas, men förebilder finns på nära håll i vårt grannland Norge. Hänvisningarna i vården måste vara tydliga och förbättras – så att patienter verkligen hamnar på rätt plats från början.

I framtidens hälso- och sjukvård bygger vi ut de stora sjukhusens akutmottagningar. Vi flyttar samtidigt vård från de stora sjukhusen för att vårdplatserna och kompetensen ska kunna användas för dem som verkligen behöver dem bäst. Andra mindre akuta sjukdomstillstånd kan således få snabbare vård i öppen specialistvård eller på våra nio, snart tio, närakuter för barn och vuxna. Vården byggs ut på många fler sätt för både svårt och mindre svårt sjuka: avancerad sjukvård i hemmet, där antalet platser de senaste åren byggts ut till att nästan motsvara samtliga vårdplatser på våra akutsjukhus, är ett exempel. Ett annat är jourläkarbilarna som kraftigt ökat hembesöken inte minst hos barnfamiljer som kanske har svårt att åka in till vården med ett sjukt barn.

Den ökade tillgängligheten med rätt vård på rätt nivå är positiv inte minst för personer med långvarig eller kronisk sjukdom. Vi är bland annat stolta över regionens akademiska specialistcentrum för reumatologi, som bedriver patientvård, forskning och utbildning, och även sprider kunskap till övriga vården som också möter patienter med behov av reumatologisk vård. Det är ett bra exempel på hur inte bara vård utan även kunskapsskapande och kunskapsspridande uppdrag kan utföras utanför universitets- och akutsjukhus.

Närakuterna för barn och vuxna är en annan reform vi är stolta över. En helt ny vårdnivå med uppdrag och kompetens att ta hand om de flesta akuta sjukdomar och skador; med tillgång till röntgen, labb och ambulansintag. Närakuterna är fortfarande i uppbyggnadsfas. Den tionde öppnar vid Hötorget i centrala Stockholm senare i vinter. Jonas Lindberg (V) verkar mest klaga på närakuterna. Det gör oss beklämda. Framför allt är det sorgligt för kompetensen och engagemanget hos medarbetarna på närakuterna, och för alla de tiotusentals barn, familjer och vuxna som fått hjälp där.

Vårdsystemet är komplext och förändringarna vi med stöd av medicinsk expertis försöker genomföra likaså. Tankarna bakom framtidens hälso- och sjukvård hänger ihop. Det måste också vården göra.

ANNA STARBRINK, TOBIAS NÄSSÉN

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev